Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Biology

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
F7PBFBLG ZK 3 1P Czech
Garant předmětu:
Taťána Jarošíková
Lecturer:
Taťána Jarošíková
Tutor:
Taťána Jarošíková
Supervisor:
Department of Natural Sciences
Synopsis:
Requirements:

Form of verification of study results: written test, in the next oral test.

. bulk term: successful completion of a written test. 30 questions selecting the correct answer or complementing the terms, or assigning questions and answers for possible continuation to the oral test

a minimum test success rate of 65%;

. other dates: oral testing of the probed substance;

. there must be an interval of at least 7 days between the first and any remedial or remedial test dates.

Syllabus of lectures:

Lectures were combined into 2 hour blocks each

1. Introduction to general biology. Molecular foundations of cytology. Biochemical construction of living organisms

2. Non-cellular organisms.

3. Construction and function of the prokaryotic cell.

4. Construction and function of the eukaryotic cell.

5. Cellular cycle. Cell division and cell death

6. An introduction to genetics. The basics of Mendelian genetics. Inheritance and gender. Genetics of populations.

7. Mutagenesis. Carcinogenesis Teratogenesis. Genetic prognosis.

Syllabus of tutorials:

Subject has no exercise

Study Objective:
Study materials:

*Povinná literatura:*

·KOČÁREK, Eduard. /Biologie člověka I./ 1. vyd. Praha: Scientia, 2010, 207 s. ISBN 978-80-86960-47-0.

·KOČÁREK, Eduard. /Biologie člověka II/. 1. vyd. Praha: Scientia, 2012, 140 s. ISBN 978-80-86960-48-7.

·VYMĚTALOVÁ, Veronika. /Biologie pro biomedicínské inženýrství/. 2. přepracované vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, 106 s. ISBN 978-80-01-05884-8.

·ROKYTA, Richard et al. /Fyziologie./ 3. přeprac. vyd. Praha: Galén, 2016, 434 s. ISBN 978-80-7492-238-1. (Kapitola 1 Buněčná fyziologie, kapitola 2 Iontové kanály str. 19-48).

*Doporučená literatura:*

·DVOŘÁK, Zdeněk a Boris CVEK. /Vybrané kapitoly z buněčné biologie./ Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 116 s. ISBN 978-80-24427-24-9.

·ŠMARDA, Jan. /Biologie pro psychology a pedagogy/. 2. vyd. Praha: Portál, 2007, 424 s. ISBN 978-80-7367-343-7.

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
roomKL:C-1
Jarošíková T.
08:00–09:50
(lecture parallel1)
Kladno FBMI
C1, Velký sál
Wed
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet6057706.html