Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
D24DOS ZK 1P+1C Czech
Garant předmětu:
Lenka Maierová
Lecturer:
Lenka Maierová, Jaroslav Vychytil
Tutor:
Lenka Maierová, Jaroslav Vychytil
Supervisor:
Department of Architectural Engineering
Synopsis:

Daylighting should be understood as complex topic, overlapping between technical and non-technical disciplines. Newly adopted European standard Daylight in buildings (2018) introduces new approaches to assess the quality of the lighting environments in buildings; a number of new technologies and tools are available to measure and optimize lighting inside and outside buildings.

Requirements:

- Interest in a deeper understanding of daylighting

- willingness to work in an interdisciplinary environment

Syllabus of lectures:

- Introduction to daylighting theory,

- The human visual apparatus

According to the focus of the doctoral thesis

- Illumination of buildings and spaces

- Contribution of daylight

- Evaluation of the view

- Probability of glare from daylight

- Multi-criteria assessment of visual and thermal comfort in buildings

Syllabus of tutorials:

The content of the practical assignment will be chosen in the context of the thesis topic, for example

- Measurement of daylight factor

- Determination of light transmittance, reflectance of materials

- Luminance analysis and glare assessment

- Spectral analyses

- Computer based daylighting analyses

- Multicriterial analysis of daylighting and thermal comfort

Study Objective:

The goal of the course is to acquire, consolidate general overview of the field of daylighting, and deepen the knowledge of the subject covered in the student's doctoral thesis.

Study materials:

! ČSN EN 12464-1 až 2, Osvětlení pracovních prostor. 2013

! TNI prEN 17037 (730582), Denní osvětelní budov, 2018

! Jiří Habel a kolektiv, Světlo a osvětlování, FCC Public 2013.

! ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. Praha : ÚNMZ, únor 2014.

! ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení. Praha : ÚNMZ, únor 2014.

! VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9.

! VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 2016, 176 s. ISBN 978-80-01-06060-5.

? Peter R. Boyce, Human Factors in Lighting, third edition, CRC Press 2014.

? Daylight Academy, Changing perspectives on daylight: Science, techology, culture. AAAS 2017.

? KITTLER, Richard., KOCIFAJ, Miroslav., DARULA, Stanislav. Daylight Science and Daylight Technology. Londýn: Springer Science + Business Media, 2012, 342 s. ISBN 978-1-4419-8815-7.

? http://thedaylightsite.com/library-3/books/

? Webové stránky předmětu a jednotlivých vyučujících.

Note:
Further information:
https://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=178&sub=526
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-24
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet6021606.html