Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Molecular Biology

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
F7PBLMOB Z,ZK 5 2P+2L Czech
Garant předmětu:
Taťána Jarošíková
Lecturer:
Taťána Jarošíková
Tutor:
Taťána Jarošíková, Leontýna Varvařovská
Supervisor:
Department of Natural Sciences
Synopsis:
Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

Povinná literatura:

•ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero, 2010. ISBN 80-902906-2-0.

•ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Díl I. Čtvrté inovované vydání. Brno: Stanislav Rosypal, 2006. ISBN 80-092562-5-2.

•ALBERTS, Bruce et al. Molecular biology of the cell. Edited by Bruce Alberts. 5th ed. New York: Garland Science, 2022. •ISBN: 9780393884852

GOLOLOBOVÁ Blanka, Epigenetika. Nakladatelství Blue step, 320 s. 2019. •ISBN: 9788090576735

•ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Díl II. 3. inov. vyd. Brno: Stanislav Rosypal, 1999. ISBN 80-902562-1-X.

•ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Díl III. 3. inov. vyd. Brno: Stanislav Rosypal, 2000. ISBN 80-902562-2-8.

•ROSYPAL, Stanislav a kol. Úvod do molekulární biologie. Díl IV. 3. inov. vyd. Brno: Stanislav Rosypal, 2002. ISBN 80-902562-4-4.

•ŠMARDA Jan a kol. Metody molekulární biologie. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2012. ISBN 978-80-210-3841-7.

Doporučená literatura:

•JELÍNEK Jan, Úvod do biochemie a molekulární biologie. NAKLADATESTVÍ: COMPUTER MEIA, 120 S. 2021. •ISBN: 978-80-7402-440-5

•ZIMA, Tomáš a kol. Laboratorní diagnostika. 3. dopl. a přepr. vyd. Praha: Galén, 2013. ISBN 978-80-7492-062-2.

•GREEN, Michael. R. a Joseph SAMBROOK. Molecular cloning: a laboratory manual. 4th ed. Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2012. ISBN 978-1-936113-42-2.

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
roomKL:B-326
Jarošíková T.
12:00–13:50
(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Učebna
roomKL:B-224
Varvařovská L.
14:00–17:50
ODD WEEK

(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Laboratoř molekulární biologie
roomKL:B-224
Varvařovská L.
14:00–17:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Laboratoř molekulární biologie
Wed
roomKL:B-224
Varvařovská L.
10:00–13:50
ODD WEEK

(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Laboratoř molekulární biologie
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-19
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5859006.html