Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Fundamentals of Immunology and Immunochemistry

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
F7PBLZII Z,ZK 5 2P+2L Czech

In order to register for the course F7PBLKIM, the student must have successfully completed the course F7PBLZII.

In order to register for the course F7PBLLPR, the student must have successfully completed the course F7PBLZII.

Garant předmětu:
Taťána Jarošíková
Lecturer:
Taťána Jarošíková
Tutor:
Romana Široká
Supervisor:
Department of Natural Sciences
Synopsis:
Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

Povinná literatura:

•HOŘEJŠÍ, Václav, Jiřina BARTŮŇKOVÁ, Tomáš BRDIČKA a Radek ŠPÍŠEK. Základy imunologie. 6., aktualizované vydání. Praha: Triton, 2017. ISBN 978-80-7553-250-3.

•JÍLEK, Petr. Imunologie: stručně, jasně, přehledně. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0595-3.

•BARTŮŇKOVÁ, Jiřina a Milan PAULÍK. Vyšetřovací metody v imunologii 2. přeprac. a dopl. vyd. Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3533-7.

Doporučená literatura:

•FERENČÍK, Miroslav, Jozef ROVENSKÝ, Vladimír MAŤHA a Jaroslav UTĚŠENÝ. Ilustrovaný slovník imunologie a alergologie. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-762-2.

DETTMER Philipp, Podnázev: A Journey into the Mysterious System That Keeps You Alive. Nakladatelství Hodder and Stoughton, 368 s. 2021.

ISBN: 978-152-936-068-4

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomKL:B-420
Jarošíková T.
12:00–13:50
(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Učebna
roomKL:B-420
Široká R.
14:00–15:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.1)

Kladno FBMI
Učebna
roomKL:B-224
Široká R.
16:00–17:50
(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Laboratoř molekulární biologie
roomKL:B-224
Široká R.
18:00–19:50
(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Laboratoř molekulární biologie
roomKL:B-224
Široká R.
14:00–15:50
(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Laboratoř molekulární biologie
Tue
Wed
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5857206.html