Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Fundamentals of General Biology and Cytology

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
F7PBLOBC ZK 3 2P Czech
Garant předmětu:
Taťána Jarošíková
Lecturer:
Taťána Jarošíková
Tutor:
Taťána Jarošíková
Supervisor:
Department of Natural Sciences
Synopsis:
Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

Povinná literatura:

•MIHALOVÁ, Romana, BOBKOVÁ Klára /Základy biologie a genetiky člověka./Praha: Karolinum, 2021, 244 s. ISBN 978-80-246-4565-0.

•SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 4. české vyd. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4271-7. (1. kapitola Základy fyziologie buňky str. 1-46).

•ALBERTS, Bruce a kol. Základy buněčné biologie. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2010. ISBN 80-902906-2-0.

NEČAS Oldřich, Obecná biologie pro lékařské fakulty. Praha: Carolinum. 554 s. 2000. ISBN: 80-86022-46-3

•CHALUPOVÁ-KARLOVSKÁ, Vlastimila. Obecná biologie: evoluce, biologie buňky, genetika s 558 řešenými testovými otázkami: středoškolská učebnice. 3. opravené vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2018. ISBN 978-80-7182-305-6.

Doporučená literatura:

•ŠMARDA, Jan. a kol. Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-924-0.

•ROSYPAL, Stanislav a kol. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2007. ISBN 978-80-86960-23-4.

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomKL:B-537
Jarošíková T.
14:00–15:50
(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Učebna
Tue
Wed
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-11
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5855206.html