Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Trenchless technologies for underground utilities

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
144BTIS Z 2 1P+1C Czech
Garant předmětu:
Karel Kříž
Lecturer:
Karel Kříž
Tutor:
Karel Kříž
Supervisor:
Department of Urban Water Management
Synopsis:

The subject is focused on a basic clarification of individual trenchless methods for the laying and rehabilitation of underground utilities. Within the lectures, the benefits and applicability in specific conditions, suitability for individual applications, requirements for construction readiness, and their limits and risks are discussed for individual methods. As part of the exercises, there are specific real cases implemented variant proposals of methods.

Requirements:

- Active participation in seminars.

- Processing and submission of correctly and completely solved problems according to the assignment.

Students have already completed the course, 142RVS „Realization of Water Management Structures.“

Syllabus of lectures:

Organization of the subject, basic terminology, legislation, and normative documents

Spatial arrangement of underground utilities

Necessary documents for the design and implementation of trenchless technologies

Trenchless technologies for the laying of underground utilities

Trenchless technologies for rehabilitation of underground utilities

Construction readiness and risks of trenchless technologies

Syllabus of tutorials:

Specifying a specific location/section for a variant design of trenchless methods

collection and processing of documents,

variant method design and optimal selection.

Depending on the number of students and the current availability of a suitable construction, an excursion is possible.

Study Objective:

The main goal of the course is to become familiar with the possibilities of trenchless methods for the laying and rehabilitation of underground utilities.

- benefits and applicability in specific conditions,

- suitability for individual applications,

- requirements for construction readiness,

- limits and risks of the methods.

Study materials:

Šrytr, P. a kol.: Městské inženýrství: Díl 1, Academica, 1999, ISBN: 80-200-0663-X

Šrytr, P. a kol.: Městské inženýrství: Díl 2, Academica, 2001, ISBN: 80-200-0440-8

Raclavský, J.: Slovník pojmů ve výstavbě - bezvýkopové technologie, ČKAIT, 2004, ISBN: 978-80-86769-24

Stein, D.: Trenchless technology for installation of cables and pipelines, Verlag Stein & Partner, 2005, ISBN 978-3-00-014955-9

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

CzSTT: Užívání bezvýkopových technologií při snižování emisí CO2 během realizací staveb inženýrských sítí, SFZP 2012

http://www.czstt.cz/sites/default/files/1.2012-2.brozura.pdf

ISTT: Glosary, dostupné z http://www.istt.com/index/glossary

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-24
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5679306.html