Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Principles of Material Testing

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
123ZAZK Z,ZK 5 2P+2C Czech
Garant předmětu:
Alena Vimmrová
Lecturer:
Alena Vimmrová
Tutor:
Martin Mildner, Alena Vimmrová
Supervisor:
Department of Material Engineering and Chemistry
Synopsis:

Testing and quality management. Building materials requirements. Pronciples of laboratory works - sampling, marking, documentation. Safety in laboratories. Testing and evaluation of results. Statistical methods of evaluation.

Requirements:

No prerequisities.

Syllabus of lectures:

1. Testing and quality control.

2. Building materials requirements. Conformity evaluation.

3. Standardization. Technical standards.

4. Acreditation and certification.

5 .Laboratory rules. Sampling.

6. Quality management system

7. Destructive testing.

8. Non-destructive testing.

9. Design of experiments (DOE).

10. Statistical evaluation of results, determination of uncertainities.

11. Characteristic properties. Definitions, pronciples.

12. Regression analysis.

13. Safety in laboratories.

Syllabus of tutorials:

1. Introduction, laboratory rules, safety on laboratories.

2. Laboratory 1: Testing of coats.

3. Laboratory 2: Testing of fresh mortar.

4. Laboratory 3: Testing of hardened mortar.

5. Laboratory 4: Testing of asphlats and polymers.

6. Calculations -regression analysis.

7. Calculations - uncertainities.

8+9: Field trip I.

10+11. Field trip II.

12. Protocols.

Study Objective:

Understanding the problematics of testing, quality control and standardization, principles of laboratory testing and suitable evaluation of results.

Study materials:

! Mencl, V.: Řízení jakosti ve stavebnictví. ČKAIT Praha, 2003. ISBN-10: 80-86426-12-2

!Schmidt, P. a kol.: Základy zkušebnictví, CERM, Brno, 2008, ISBN 80-214-2584-9

?M L Gambhir; Neha Jamwal: Building and Construction Materials: Testing and Quality Control. McGraw Hill Education 2017, ISBN-10: 1259029662

?Syed Danish Hasan: Civil Engineering Materials and Their Testing. Alpha Science Intl Ltd 2006, ISBN-10: 1842653237

?Ferrante, Louise: Handbook of Advanced Materials Testing. CRC Press 1994. ISBN 9780824791964

?Howarth, P., ed. Metrologie v kostce: ... s doplňky a poznámkami : projekt Euromet č. 595. V české mutaci 1. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2002. ISBN 80-86645-01-0.

?Nenadál J. a kol.: Moderní management jakosti. Management Press 2015. ISBN 978-80-7261-186-7

Note:
Further information:
https://k123.fsv.cvut.cz/zaklady-zkusebnictvi/
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomTH:A-228

12:00–13:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A228
roomTH:D-1050

14:00–15:50
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (budova FSv)
D1050
Tue
Wed
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-19
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5615206.html