Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Economy of Power Industry

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
B1B16UEE1 Z,ZK 5 2P+2C Czech
Garant předmětu:
Jaroslav Knápek
Lecturer:
Jaroslav Knápek, Jiří Vašíček, Miroslav Vítek
Tutor:
Lukáš Dvořáček, Martin Horák, Jaroslav Knápek, Tomáš Králík, Blanka Kučerková, Jiří Vašíček, Miroslav Vítek
Supervisor:
Department of Economics, Management and Humanities
Synopsis:
Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:
Note:
Further information:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B16UEE1
Time-table for winter semester 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomT2:A4-205
Knápek J.
14:30–16:00
(lecture parallel1)
Dejvice
Učebna
Tue
Wed
Thu
roomT2:C4-78
Vítek M.
Dvořáček L.

14:30–16:00
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Dejvice
T2:C4-78
Fri
Time-table for summer semester 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
roomJP:B5-576

09:15–10:45
(lecture parallel1)
Jugoslávských partyzánů 3
Učebna
roomT2:C3-54

11:00–12:30
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Dejvice
T2:C3-54
roomT2:A4-202b
Knápek J.
09:15–10:45
(lecture parallel2)
Dejvice
Učebna
roomT2:A4-202b
Vítek M.
Dvořáček L.

11:00–12:30
(lecture parallel2
parallel nr.102)

Dejvice
Učebna
Fri
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-05-27
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5603306.html