Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Building Structures 2C

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
124PS2C Z,ZK 3 2P+1C Czech
Vztahy:
During a review of study plans, the course 124PS3C can be substituted for the course 124PS2C.
The course 124PS2C can be graded only after the course 124PSI2 has been successfully completed.
The requirement for course 124PS2C can be fulfilled by substitution with the course 124PS3C.
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Architectural Engineering
Synopsis:

The subject deals with the complex design of load-bearing structures of roofing, indoor and multi-storey buildings and the structural-static effect of the perimeter roof shell. In the first part, the attention is focused on span structures of sloping roofs and hall buildings and on structural-static problems of multi-storey buildings. In the second part, students will learn about the design of prefabricated indoor and multi-storey structures.

Requirements:

-

Syllabus of lectures:

"1. Konstrukce šikmých střech - krokevní a vazníkové systémy

2. Konstrukce šikmých střech - vaznicové systémy

3. Konstrukce halových objektů - systémy s převážně ohýbané

4. Konstrukce halových objektů - systémy převážně tlačené

5. Konstrukce halových objektů - systémy převážně tažené

6. Konstrukce halových objektů - systémy s prostorovým působením

7. Konstrukce halových objektů - předepjaté konstrukce a aktivní tvarování konstrukcí, inverzní konstrukce

8. Konstrukce vícepodlažních budov. Požadavky na nosnou konstrukci vícepodlažních budov. Inspirace a historie navrhování vícepodlažních budov, nejvyšší mrakodrapy.

Základní statické systémy. Výpočetní modely. Konstrukce x dispozice

9. Konstrukce vícepodlažních budov.Stabilita konstrukcí. Příčná tuhost. Stabilizující prvky. Tuhost stropní desky a stěn. Distribuce vodorovného zatížení. Smyková tuhost, poddajnost. Příklady, výpočetní modely

10. Konstrukce prefabrikované - vícepodlažní. Prefabrikace 20. století - příčné nosné systémy, přehled stavebních soustav. Předpoklady působení nosné konstrukce a podmínky výpočetního řešení. Svislé a vodorovné styky, vzorce, mechanizmy působení, příklady. Spolupůsobení stropních panelů.

11. Konstrukce prefabrikované - halové a skeletové. Prefabrikace 20.století, přehled typových řešení. Základní statická schémata, výrobní a montážní stav konstrukce. Principy styků.

12. Konstrukce prefabrikované. Současné trendy v prefabrikaci. Konstrukční a právní aspekty dodatečných zásahů do stávajících nosných konstrukcí bytových panelových domů.

13. Rezerva

Syllabus of tutorials:

1. Conceptual design of the support structure of the sloping roof.

2.

3. Analysis of the structural-static effect and design of the details of the pitched roof structure.

4.

5. Conceptual design of the supporting structure of the hall building.

6.

7. Analysis of the structural-static effect and design of details of the structure of the hall building.

8.

9. Conceptual design of the supporting structure of a multi-storey building.

10.

11. Analysis of the structural-static effect and design of the details of the construction of a multi-storey building.

12.

13.

Study Objective:

To learn to apply theoretical knowledge from previous subjects in the design of load-bearing, envelope and dividing structures of roofing, hall and multi-storey buildings. Understand the structural-static requirements placed on these structures. Understand the principles of static action and the design of the structures mentioned.

Study materials:

Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 - Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998. ISBN 80-01-01754-0

Witzany, J.; Pašek, J.; Čejka, T.; Zigler, R. Konstrukce pozemních staveb 70 - Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb, ČVUT Praha, 2003. ISBN 80-01-02656-6

Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992. ISBN-10: 0937040878

Schodek D., Bechthold M.: Structures. ISBN-10: 8120348699

Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 - Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998

Z. Bill, V. Ždára: Zastřešení budov, TK 6 CKAIT. CSSI Praha 1998

Gattermayerová H.: KPS 50 - Konstrukce vícepodlažních budov - příklady, ČVUT, Praha 1996

Hanaor A.: Priciples of structures, Blackwell Science, 1998

Schodek L.: Structures. Pearson Education, 2004

Herzog, Natterer, Schweitzer,Volz,: Timber Construction Manual. Birkhauser Detail Basel 2004

Schulitz, Sobek, Habermann: Steel construction manual. Birkhauser Detail Basel 2000

?Kind-Barkauskas, Kauhsen, Polonyi, Brandt : Concrete Construction Manual, Detail Basel 2002"

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-19
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5563206.html