Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

The Strategy in the Education of Pupils with Special Educational Needs

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
U51C4102 Z,ZK 6 8B Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Pedagogical and Psychological Studies
Synopsis:

Education of children, pupils and students with special educational needs

Requirements:
Syllabus of lectures:

Thematic areas:

I. Forms of education of pupils with special educational needs (pupils with disabilities, health handicap and social disadvantage)

II. Specifics of education and education of pupils with different types of disability and disadvantage

III. Social, psychological and pedagogical aspects of integration of pupils with special educational needs

IV. Educating pupils with learning disabilities

V. Integrated education of pupils with special educational needs abroad (facultative thematic area, supplementary).

Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Objective of the course: to provide basic knowledge about the education of children, pupils and students with special educational needs, both in general terms and with regard to education in secondary vocational schools

Study materials:

-ŠVARCOVÁ Iva. Základy pedagogiky. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Vydavatelství

VŠCHT Praha, 2008. 315 s. ISBN 978-80-7080-690-6. Kapitola 6.

-FISCHER, Slavomil a ŠKODA, Jiří. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se

somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. 205 s.ISBN 978-80-7387-014-0.

-HÁJKOVÁ, Vanda a STRNADOVÁ, Iva. Inkluzivní vzdělávání: [teorie a praxe]. Vyd. 1.Praha: Grada, 2010. 217 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3070-7.

-KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 255 s. ISBN 80-7178-513-X.

-NÝVLTOVÁ, Václava. Psychopatologie pro speciální pedagogy. Vyd. 2., upr. Praha:

Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 240 s. ISBN 978-80-86723-85-3.

-PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7367-567-7.

-ŠVARCOVÁ Iva. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 4.,

přeprac. Praha: Portál, 2011. 221 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7367-889-0.

-VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 356 s.

ISBN 80-246-0841-3

-VALENTA, Milan a MÜLLER, Oldřich. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. 2. vyd. Praha: Parta, 2004. 443 s. ISBN 80-7320-063-5.

-VÍTKOVÁ, Marie, ed. Integrativní školní (speciální) pedagogika: základy, teorie, praxe: učební text k projektu „Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce“. Vyd. 2. Brno: MSD, 2004. 248 s. ISBN 80-86633-22-5.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-15
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5454106.html