Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Adult Education

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
U51C4101 ZK 6 12B Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Pedagogical and Psychological Studies
Synopsis:

The course is designed as an introduction to the discourse on the issue of adult education in the current socio-economic conditions and in the context of the application of the concept of lifelong learning.

Requirements:

not stated

Syllabus of lectures:

Introduction to the subject, key concepts and relationships between them

Social and economic conditionality of adult education

The system of andragogical disciplines and of adult education

Specifics of adult education

Social psychological foundations of the educational process of adults

Aims and objectives of adult education

Competence formation of adult

Technology of adult education

Adult education cycle, conditions and means of adult education

Organizational forms and methods of adult education

Evaluation in adult education

Systematic evaluation and quality assurance of adult education

The role of teacher, lecturer and tutor in adult education

Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The aim of the course is to provide students with basic knowledge about the specifics of adult education.

Study materials:

BENEŠ, M. Andragogika, filozofie - věda. Praha: EUROLEX Bohemia, 2001.

BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada, 2011 (nebo novější vydání)

BRÁZDOVÁ, Z. Hodnocení ve vzdělávání dospělých. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.

EGER, L. Technologie vzdělávání dospělých. Plzeň: ZČU v Plzni, 2005.

MUŽÍK, J. Androdidaktika. Praha: Aspi, 2004.

ŠVEC, V. aj. Praktikum didaktických dovedností. Brno: Pedf MU, 2003.

VETEŠKA, J. a TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada Publishing, 2008.

VETEŠKA, j. Přehled andragogiky - úvod do studia... Praha: Portál, 2016.

ZLÁMALOVÁ, H. Úvod do distančního vzdělávání. Praha: CSVŠ, 1999.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-14
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5151706.html