Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Teaching Methods of Management of the IRS Components in Virtual Environment

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17VMZVP Z 1 2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The course is intended to develop practical and organizational skills of students in education. In this course, students will practice procedures necessary to control the basic and other components of the IRS intervention on-site in a virtual environment. Students will learn to manage time, space and professional requirements necessary for the management and coordination of the IRS in various crisis situations. Explanation and practice of basic management activities of the IRS will be realized in the first part of the course, in the second part students will carry out practical rallies of various crisis situations with changing roles and evaluation of the training. Significant advantage is the possibility of repeating unmanaged procedures, and gradually improve the management skills of students. The course reflects the requirements of professional organizations for a greater share of practical experiences of management and support decision making in crisis management of graduates.

Requirements:

The credit will be given for fulfilling the attendance at exercises and presentation and defense of a comprehensive report on the subject of resolving chosen simulated emergency situation within the simulation environment and subsequent solution in the conditions of the IRS CZ.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:

1. Simulation software for dealing with emergencies and introduction to the course

2. The role of operational officers and operational and information centers of the IRS in dealing with emergencies

3. The process of planning and deployment of forces and resources of the IRS on compliance with local and central Emergency Plans of the IRS,

4. Special forces and resources of basic and other components of the IRS for dealing with emergencies,

5. The process of summoning basic and other components IRS CZ,

6. Solving simulated emergencies I.

7. Solving simulated emergencies II.

8. Solving simulated emergencies III.

9. Solving simulated emergencies IV.

10. Solving simulated emergencies V.

Study Objective:

The aim of the course is to develop tactical and operational knowledge and skills of students to deal with emergencies using simulation software, „Rescue simulators“ that focus on training for dealing with simulated emergencies by the IRS components. Emphasis will be on clarifying the process of resolving emergencies within the simulation environment and the consequent way of their resolving in the conditions close to practice of the IRS CZ. The course will also clarify the role of operational officers and operational and information centers of the IRS in dealing with emergencies.

Study materials:

Povinná literatura:

ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-007-4.

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše a Libor FOLWARCZNY. Ochrana obyvatelstva. 2., aktualiz. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-134-7.

KOLEKTIV AUTORŮ. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0.

HUBÁČEK, Martin, Drahomír HAUSNER a Vladimír VRÁB. Využití simulačních technologií v přípravě na nové druhy operací. In: Vojenské Rozhledy, 2013, Roč. 22 (54), Č. 1, S. 149-159, ISSN 2010-3292.

Doporučená literatura:

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a navazující zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

Ústřední poplachový plán IZS

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5123406.html