Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fundamentals of finite element method

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range
W01A016 ZK 60B
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Technical Mathematics
Synopsis:

Variational formulation of boundary value problems for partial differential equations, weak solution, matematical fundaments of finite element method (FEM). Relation between weak and classical solution. Error estimates. FEM for eliptic, parabolic and hyperbolic equations. Examples in 1D, 2D. Applications of finite element method: heat equation, wave equation, convection-diffusion equation, linear elasticity problem, Stokes problem and Navier-Stokes equations.

Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

Johnson, C.: Numerical Solution of Partial Differential Equation by the Finite Element Method, 1987, Cambridge University Press.

Míka, S., Přikryl, P.: Numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic, 1995, ZČU Plzeň.

Sváček, P., Feistauer, M.: Metoda konečných prvků, 2006, Vydavatelství ČVUT.

Vitásek, E.: Numerické metody, 1987, SNTL.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-25
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5057406.html