Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Multicultural Education

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
U51C0303 Z 3 8B Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Pedagogical and Psychological Studies
Synopsis:

Multicultural education as a compulsory part of the curriculum

Requirements:

No entry requirements

Syllabus of lectures:

Multicultural politics, multicultural reality, content and methods of multicultural education, approaches to realization of multicultural education in CR and abroad, research of multicultural education.

Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The aim of the study is to get an overview of the genesis of multicultural policies, multicultural social reality and multicultural education in the context of the curriculum of the Czech school.

Study materials:

-KOLEKTIV. Multikulturní výchova v období globalizace. Sborník z konference. Olomouc: Pedagogická fakulta UP a ČAPV, 1999.

-KUČEROVÁ, S. a kol. Českoslovenství, středoevropanství, evropanství. Brno: Konvoj, 1998, 536 s. ISBN 80-85615-26-6.

-MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Slon, 1999.

-NIEDERLE, L. a kol. Národopis lidu československého. Praha: 1922.

-PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Praha: ISV, 2001, ISBN 80-85866-72-2.

-ŠTECH, S. Člověk a kultura. In Výrost, J. a Slaměník, I. ed. Aplikovaná sociální psychologie. I. Praha: Portál, 1998, s. 255-258.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-20
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4996406.html