Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Soil structures

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
135YZKS Z 2 1P+1C Czech
Garant předmětu:
Ivan Vaníček
Lecturer:
Ivan Vaníček, Martin Vaníček
Tutor:
Jan Salák, Ivan Vaníček, Martin Vaníček
Supervisor:
Department of Geotechnics
Synopsis:

Principles of soil structures design

Requirements:
Syllabus of lectures:

Week 1 - Soil as a building material

2. exercise 1

3. Geosynthetics their role in earth structures

4. exercise 2

5. Relationship between the geotechnical investigation and design documentation phases

6. Exercise 3

7. Earth construction of transport structures

8. Exercise 4

9. Earth construction of water structures

10. exercise 5

11. Earth construction of environmental structures

12. exercise 6

13. Joint seminar with presentation of seminar papers

Syllabus of tutorials:

Use of geotechnical software in the design of earth structures (GEO5, Plaxis)

Study Objective:

Principles of soil structures design

Study materials:

- Vaníček, I. Čiháková,T., Jirásko,D., Kos,J., Salák, J., Vaníček. M.: Projektování základových a zemních konstrukcí. Skripta FSv ČVUT Praha, 2016, 314 s.

- Vaníček, I., Vaníček, M.: Earth Structures in Transport, Water and Environmental Engineering. Springer, 2008, 637 s. (vybrané kapitoly: 2.1 Soil Classification - Specification for Utilization in Different Parts of Earth Structures, 5.2.1 Limit state of Stability, 5.2.2. Limit state of Deformation)

- Čiháková, T. Rupp. D., Vaníček, I.: EC 7 Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1 Obecné zásady. ČGtS ČSSI, Praha, 2016, 192 s. (kromě zásad obsahuje i většinu klasifikačních systémů).

- Vaníček, I., Jirásko, D., Vaníček, M.: Modern Earth structures of Transport Engineering. Engineering and Sustainability Aspects. Taylor and Francis, 2020, 174 s.

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
roomTH:B-582

12:00–13:50
ODD WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B582
roomTH:B-581

12:00–13:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B581
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-17
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4930106.html