Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Interaction of structures and parts of structures

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
124YIKS Z 2 1P+1C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Architectural Engineering
Synopsis:

As part of the course, students will learn about the interaction of load-bearing and non-load-bearing subsystems of buildings - for example, the interaction of layers of external contact insulation systems (ETICS), the interaction of the back and face ribs. vaults with the original masonry structure, interaction of the attic with the load-bearing structure of the walls and roof, interaction of ceramic moldings and concreting, etc. Part of the course will be familiarization with the optimization of the mutual interaction of building structures and their parts.

Requirements:

not established

Syllabus of lectures:

1. Interaction of layers of external thermal insulation contact systems (ETICS), optimization of ETICS stacks

2. Interaction of existing concrete and reinforced concrete structures with the new RC layer, optimization of interaction

3. Interaction of existing concrete and reinforced concrete structures with the RC layer, optimization of interaction

4. Interaction of the attic with the load-bearing structure of the walls and roof, optimization of interaction

5. Interaction of ceramic fittings and concreting, optimization of interaction

6. Interaction of ceiling structures and floor assemblages, optimization of interaction

7. Interaction of the supporting structure and partitions, optimization of interaction

Syllabus of tutorials:

1. Interaction of layers of external thermal insulation contact systems (ETICS), optimization of ETICS stacks

2. Interaction of existing concrete and reinforced concrete structures with the new RC layer, optimization of interaction

3. Interaction of existing concrete and reinforced concrete structures with the RC layer, optimization of interaction

4. Interaction of the attic with the load-bearing structure of the walls and roof, optimization of interaction

5. Interaction of ceramic fittings and concreting, optimization of interaction

6. Interaction of ceiling structures and floor assemblages, optimization of interaction

7. Interaction of the supporting structure and partitions, optimization of interaction

Study Objective:

The aim of the course is to acquaint students with the interaction of load-bearing and non-load-bearing subsystems of buildings and the possibilities of optimizing their interaction.

Study materials:

Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998

Bill Z. Statická analýza konstrukčních systémů II ES FSv, ČVUT Praha 1986

Půbal Z. Teorie a výpočet rámových konstrukcí s výztužnými příčkami Academia Praha 1982

Note:
Further information:
http://kps.fsv.cvut.cz/YIKS
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-15
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4927406.html