Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Regional and Local Economy

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
16RME2 Z,ZK 4 2P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Management Studies
Synopsis:

Regional and municipal economy deals with social ? economic development of regions and towns. It is based on spatial application of common economic theory and regional economy. The main part of the subject is analysing the processes that lead to spatial organization of the society. Another important part is analysing the government sector of regions and towns and the possibilities of influencing by the authorities that have responsibility for development of regions and towns. The subject contains also key concepts and pieces of knowledge from the field of territorial finance, connection between territorial finance, state budget and extra-budgetary funds and then the basic structure of incomes and expenses of territorial budget with an emphasis on the budgets of municipalities and regions of Czech republic. Students will also learn the theoretical foundations of the subject, especially the localization theories.

Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The objective of the course is to provide students with basic knowledge about economic spatial relations and systems, in which territorial processes and analyses are essential (from the economical point of view).

Study materials:

PEKOVÁ J., PILNÝ J.. JETMAR, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 2. aktualizované a zčásti přepracované vydání, ASPI Publishing, ISBN 80-7357-052-1

MATOUŠKOVÁ, Z., MACHÁČEK, J., POSTRÁNECKÝ, J., TOTH, P.: Regionální a municipální ekonomika, Praha 2000, ISBN 80-245-0052

REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J., A KOL. Jak řídit kraj, město a obec: rukověť územní samosprávy. Praha: Institut pro místní správu, 2002.

VEDRAL, J., VÁŇA, L., BŘEŇ, J., PŠENIČKA, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-597-1

TOTH, P.: Ekonomika měst a obcí, Oeconomica 1998, ISBN 80-7079-693-6

Kolektiv: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň, 2008. ISBN 978-80-7380-086-4

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-24
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4499206.html