Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Management of Transport Systems

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
617MGD Z,ZK 3 2P+1C+8B Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department Děčín
Synopsis:

Functions, processes and systems of management in transport, organisational structures, strategy, social responsibility, soft skills.

Requirements:

transport and communications law, economics of transport enterprise

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

To familiarize students with theory and practice in management of transport sector.

Study materials:

Šajdlerová, I. - Konečný, I.: Základy managementu-učební text, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1520-6.

Štěrba, R.: Mezinárodní organizace v dopravě, skriptum, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2010, ISBN 978-80-01-04504-6.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-13
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4281706.html