Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Management A

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
126MGTA ZK 3 2P Czech
Garant předmětu:
Daniel Macek
Lecturer:
Daniel Macek, Václav Tatýrek
Tutor:
Supervisor:
Department of Construction Management and Economics
Synopsis:

The lectures dealing with the issue of Facility Management are based on the EU standard EN 15221 „ Facility Management“ , which is defined in this study as the integrated management of all services that support the basic activities of the company . The course also deals with the issue operation of buildings from a technical and economic point of view .

Part of the lectures dealing with economics students familiar with project management and application of his methods in practice of the architect / designer, multicriterial decision making and financing investment projects. Furthermore, the state and development of the Czech Republic and construction.

Requirements:

they are not

Syllabus of lectures:

1. Project management - the basics

2. Project management - methods and procedures

3. Multi-criteria decision making - basic methods and procedures

4. Evaluation of investment projects, the time value of money

5. The state and development of the Czech Republic, the tax system, the expected changes.

6. Standard EN 15221 part 1 and 2

7. Standard EN 15221 Part 3 to 7

8. Building operation

9. Operation TZB

10. Renewal and maintenance of buildings

Syllabus of tutorials:

no exercise

Study Objective:

FM familiar with the problem . Unifying concepts in the EU . Issues of governance and operation of buildings.

Familiarization with problems of project management, multi-criteria decision and the methods of evaluation of investment projects.

Study materials:

VYSKOČIL, V.K., ŠTRUP, O. Facility management-metoda řízení podpůrných činností. 1. vyd. Ostrave : VŠB v Ostravě, 2007. 166 s. ISBN 978-80-248-1569-5.

VYSKOČIL, V.K., ŠTRUP, O. Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2004. 288 s. ISBN 80-86419-45-2.

DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5

Schneiderová Heralová, R. - Beran, V. - Dlask, P.

Rozhodování (vstupní data, významnost kritérií, hodnocení variant)

1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 110 s. ISBN 978-80-01-04982-2

PROSTĚJOVSKÁ, Zita. Management výstavbových projektů. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-04142-0

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
roomTH:C-206

12:00–13:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C206
Fri
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-21
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4245206.html