Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Public Administration and Financing in Transport

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
617FEU Z,ZK 4 2P+1C+14B Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department Děčín
Synopsis:

To get a basic overview of the EU regional policy and its practical execution on the level of the member state, specific ability to find and analyze information about the EU support programmes.

Requirements:

Basic knowledge of European Union.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

To familiarize students with the basic principles of project financing from the EU resources and with the specifics of the transport infrastructure projects financed from the EU resources.

Study materials:

Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5.

Politika soudržnosti 2014-2020: investice do růstu a zaměstnanosti. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2011. 16 s. ISBN 978-92-79-21486-8.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-25
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4213506.html