Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Kinematics and Dynamics

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
618KAD Z,ZK 4 2P+1C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department Děčín
Synopsis:

Motion along a line, motion along a curve. Kinematics of rigid plane, kinematics of rigid body. Point mass kinematics, system of point masses. Point mass dynamics and system of point masses, equation of motion. Method of Newton. Princle of D'Alembert. Free and forced vibration with one degree of freedom. Viscous damping. Impact theory. Introduction to the solution of vibration with multiple degrees of freedom.

Requirements:

differential and integral calculus

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Kinematics of rigid body in plane and in space. Systems of governing equations, equation of motion, vibration of one degree of freedom. Solution of differential equations of free vibration without damping. Forced vibration with and without damping. Solution of selected problems.

Study materials:

Jíra J., Micka M., Puchmajer P.: Kinematika a dynamika v dopravě: příklady. Vyd. ČVUT, 2004.

Baťa M., Plachý V., Trávníček F., Dynamika stavebních konstrukcí, SNTL, Praha 1987.

Zeman V., Laš V.: Dynamika v příkladech. Vydavatelství ZČU Plzeň, 1997.

Engineering Mechanics: Dynamics (5th Edition) by Anthony M. Bedford, Prentice Hall, 2007.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-19
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4201406.html