Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Public Administration and Financing in Transport

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
617SFID Z,ZK 4 2P+1C+12B Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department Děčín
Synopsis:

Basic issues of transport and transport policy in the social context, environmental issues in transport, economical aspects of transport, public administration and financing of transport.

Requirements:

enviroment, economy, financing

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

To familiarize students with the issues of social importance of transport, transport policy, transport economy and financing.

Study materials:

Duchoň, B. et al.: Teorie externalit a její aplikace v udržitelném rozvoji. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické v Praze, 2010. 133 s. ISBN 978-80-01-04526-8.

Eisler, J.: Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě. Vyd. 2., nezměn. Praha: Oeconomica, 2008. 151 s. ISBN 978-80-245-1416-1.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-13
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4199306.html