Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Project 2-Q

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
124PR2Q KZ 5 4C Czech
Vztahy:
The course 124PR2Q can be graded only after the course 124PR1Q has been successfully completed.
In order to register for the course 124BAPQ, the student must have successfully completed the course 124PR2Q.
Garant předmětu:
Vladimír Mózer, Marek Pokorný
Lecturer:
Vladimír Mózer
Tutor:
Valeriia Kazmina, Vladimír Mózer, Petr Müller, Karolina Nedomová, Marek Pokorný, Nicole Svobodová
Supervisor:
Department of Architectural Engineering
Synopsis:

The task of this project is to apply fire safety aspects on the building that was designed in the previous 124PR1Q subject; i.e. fire safety design, assessment of selected construction structures for the effect of fire and design of related technical equipment in the building. The fire design and assessment is done for the new construction of a building of a civil building. The output of the project will be the following 3 sub-separately classified parts, namely (A) fire safety design + selected details, (B) revision of the structural design and (C) technical equipment of the building.

Requirements:

- passed subject „124PR1Q“

- passed subject „124PBSQ“

- max. 3 missed classes

Syllabus of lectures:

-

Syllabus of tutorials:

The exercises take place in the form of consultations and occasional group interpretations of related issues. Student participation in projects and consultations is monitored.

Study Objective:

Practical application of fire safety aspects on a civil building.

Study materials:

[1] POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7

[2] ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

[3] ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

[4] ČSN 73 0821 ed.2 - PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí

[5] ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb

[6] POKORNÝ, Marek. Program pro výpočet odstupové vzdálenosti z hlediska sálání tepla. Verze 03. ČVUT v Praze, 2017

Note:
Further information:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=obor&type=o-q&kod=124PR2Q
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomTH:A-434

08:00–11:50
(parallel nr.101)
Thákurova 7 (budova FSv)
A434
Tue
Wed
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-15
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4163206.html