Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Construction Planning and Management Project

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
126PRSP KZ 5 4C Czech

In order to register for the course 126PRSP, the student must have registered for the course 126PKAN no later than in the same semester.

The course 126PRSP can be graded only after the course 126PKAN has been successfully completed.

Garant předmětu:
Dana Čápová, Jaroslava Tománková
Lecturer:
Dana Čápová, Renáta Schneiderová Heralová, Jaroslava Tománková
Tutor:
Dana Čápová, Renáta Schneiderová Heralová, Jaroslava Tománková
Supervisor:
Department of Construction Management and Economics
Synopsis:

Complex project of construction preparation, planning, technical preparation and simulation of building execution on the basis of individual assignment for each student. Processing of major documents for the offering and contractor preparation on the specific construction project documentation, with SW support.

Requirements:

Before taking the examination following this course, it is required to have passed courses

126PKAN

126PRS

Syllabus of lectures:

The course has no lectures

Syllabus of tutorials:

1. Subcontractor selection

2. Construction contract

3. Site plan

4. Time analysis

5. Cost analysis

6. Resource analysis

7. Simulation of site diary use

8. Final building acceptance

9. Final invoice

10. Project evaluation

11. Consultation

12. Consultation

13. Classified credit

Study Objective:

Being able to apply theoretical knowledge and to prepare a complex proposal of planning and execution of construction project corresponding with the content of lectures 126PRS.

Study materials:

!TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D.: Management staveb. Praha: FinEco: 2013. 226 s. ISBN 978-80-86590-12-7

?HALPIN, D. W., SENIOR, B. A., LUCKO, G.: Construction management. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. 391 s. ISBN 978-1-119-25680-9

? SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. a kol.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 1.vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 144 s. ISBN 978-80-01-06348-4

? KUBÁLEK, T., KUBÁLKOVÁ, M.: Řízení projektů v Microsoft Project 2010, Brno: Computer Press, 2010. 258 s. ISBN 978-80-251-3266-1

:MS Project

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-21
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4145706.html