Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Project 1 - Design of channel

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
141PVH1 KZ 5 4C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Hydraulics and Hydrology
Synopsis:

Suggestion of technical measure on the river. Attention is paid to application of new ways and methods of use of knowledge and data processing in design of channel and river engineering.

Requirements:

In this course knowledge of 141HYA,141HYKV is required.; it is necessary to finish subject before entry of baccalaureate thesis.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Understanding and application of theoretical knowledge in river engineering project.

Study materials:

Raplík M., Výbora P., Mareš K.: Úprava tokov, Alfa, Bratislava 1989, Mareš K.: Úpravy toků (Navrhování koryt), Skritum ČVUT, Praha 1988 a další dotisky, Patočka C., Macura L. a kol.: Úpravy toků, Technický průvodce 36, SNTL, Praha 1989

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-25
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3337206.html