Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Public Infrastructure of Settlements

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
127VIS Z,ZK 6 3P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Urban Design, Town and Regional Planning
Synopsis:
Requirements:
Syllabus of lectures:

1. Introduction to the study of the subject, definition of public infrastructure, public infrastructure in spatial planning activities - methods of obtaining and processing ÚPP (territorial studies, spatial analytical documents)

2. Public infrastructure in spatial planning activities - methods of obtaining and processing ÚPD (principles of spatial development, spatial plan, regulatory plan), territorial decision, building documentation

3. Transport infrastructure I. - definition, division, basic limits and parameters of land transport, types of local transport and possible solutions, traffic at rest

4. Transport infrastructure II. - pedestrian and bicycle transport, rail transport, air transport, water transport

5. Technical infrastructure in urban planning and territorial planning, coordination of TI solutions, combined routes of technical equipment of the territory

6. Technical infrastructure I. - principles of creating concepts of individual systems in urban planning and spatial planning - water supply, sewage

7. Technical infrastructure I. - principles of creating concepts of individual systems in urban planning and spatial planning - waste management, energy systems

8. Technical infrastructure III. - principles of creating concepts of individual systems in urban planning and spatial planning - electronic communication, product pipelines, anti-flood measures

9. Civic amenities I. - definition, types, meaning in the structure of the settlement

10. Civic amenities II. - urban planning requirements for individual types of public transport

11. Public spaces I. - definition, meaning of public space (VP), VP equipment, limits and requirements, residential greenery, urban furniture

12. Public spaces II. - principles of solution and coordination

13. Information systems of public administration, GIS and public infrastructure

Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

!VYORALOVÁ, Zuzana a Petr HRDLIČKA. Technická infrastruktura měst a sídel. V Praze: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05202-0.

!Smart cities: foundations, principles, and applications. Editor Houbing SONG, editor Ravi SRINIVASAN, editor Tamim SOOKOOR, editor Sabina JESCHKE. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-22639-0.

!MELKOVÁ, Pavla. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2014. ISBN 978-80-87931-09-7.

?SVÍTEK, Miroslav a Michal POSTRÁNECKÝ. Města budoucnosti. Praha: Nadatur, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5.

?MELKOVÁ, Pavla. Strategie rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy: návrh. Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Sekce detailu města, Kancelář veřejného prostoru, 2014. ISBN 978-80-87931-12-7.

:ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

:TP 103 - Technické podmínky č.103 - Navrhování obytných a pěších zón

Note:
Further information:
https://uzemi.eu/pro-studenty/bakalarske-studium/127veis/
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-18
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3124406.html