Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Photogrammetric Documentation of Historical Buildings and Sites

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
155YFD KZ 4 3C Czech
Garant předmětu:
Jindřich Hodač
Lecturer:
Jindřich Hodač
Tutor:
Jindřich Hodač
Supervisor:
Department of Geomatics
Synopsis:

This course is organized in a project-based manner. Students will gain an overview of the methods and technologies currently used in the measurement documentation of historical objects and archaeological sites. The students will learn in detail about the production of various types of measurement documentation (2D building plans, 3D models, 2D photogrammetric outputs - photoplan, orthophoto, etc.) and the specifics of this type of work. Students will acquire theoretical knowledge and practical skills that will enable them to use individual documentation methods and technologies in their practice in projects in the field of heritage conservation. The course includes several lectures/seminars with invited practitioners (surveyor, archaeologist, conservationist..). In the practical part, students will prepare a measurement documentation of a part of a selected object (including data collection in the field). Students of the Faculty of Architecture also participate in this practical part within the „sister“ course Monument Conservation III.

Requirements:

155FTG1

Syllabus of lectures:

The course includes several lectures/seminars with invited experts from practice (surveyor, archaeologist, conservationist - building historian...).

Syllabus of tutorials:

In the practical part, students will prepare a measurement documentation of a part of the selected object (including data collection in the field). Students of the Faculty of Architecture also participate in this practical part within the „sister“ course Monument Care III.

Study Objective:

Students will acquire theoretical knowledge and practical skills that will enable them to appropriately use individual documentation methods and technologies in their practice in conservation projects.

Study materials:

! PAVELKA, Karel et al. Exaktní metody průzkumu památek: s využitím geodetických a geofyzikálních metod. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-05260-0.

! HODAČ, Jindřich. Pozemní fotogrammetrie. Ústí n. Labem: CDD, FF UJEP v Ústí n. Labem, 2011. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. ISBN 978-80-7414-343-4.

? Close-range photogrammetry and 3D imaging. 2nd ed. Editor Thomas LUHMANN. Berlin: de Gruyter, c2014. De Gruyter textbook. ISBN 978-3-11-030269-1.

? VESELÝ, Jan. Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech ve spolupráci s generálním ředitelstvím, 2014. Odborné a metodické publikace. ISBN 978-80-86516-79-0.

? BEZDĚK, Ladislav a Martin FROUZ. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2014. Metodiky, Dokumentace památek. ISBN 978-80-7480-017-7.

Note:
Further information:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/index.php?categoryid=50
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-18
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3119206.html