Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Real Estate Valuation

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
155YCN1 Z,ZK 4 2P+2C Czech
Garant předmětu:
Eliška Housarová
Lecturer:
Eliška Housarová
Tutor:
Eliška Housarová
Supervisor:
Department of Geomatics
Synopsis:

Real estate valuation is a very large field that intersects various areas such as construction, insurance, government, banking and land registry. During the lectures we will cover the basic concepts of real estate, methods of real estate valuation, for what purpose and when to use them. Market valuation - cost, comparative and income methods. Administrative valuation of real estate, valuation of easements and valuation of real estate in special cases such as loans, inheritance, community property, for insurance companies, etc.

Requirements:

no prerequisities

Syllabus of lectures:

1. Basic concepts in real estate valuation.

2. Basis for property valuation , purpose and use, property survey.

3. Commercial databases, creating your own database and processing.

4. Valuation of land, price map.

5. Valuation theory - market valuation - comparative valuation method.

6. Valuation theory - market valuation - cost method of valuation.

7. Valuation theory - market valuation - income method of valuation.

8. Valuation of real estate under the current valuation code - Part 1.

9. Valuation of real estate under the current valuation code - Part 2.

10. Valuation of real estate in special cases (valuation of real estate for credit management, for accounting).

11. Valuation of real estate in special cases (for inheritance proceedings, for insurance companies, division of matrimonial property, for public auction, etc.).

12. Valuation of easements and properties encumbered by easements.

13. Standards for real estate valuation in the Czech Republic and internationally.

Syllabus of tutorials:

1. Organization of the exercise, working with the documents we need for the valuation of real estate

2. Creating our own property database, how to select samples for property comparison

3. Determining the price of a property by comparison - market valuation - valuation of an apartment/garage - Part 1

4. Determining the price of a property by comparison - market valuation - valuation of an apartment/garage -2. Part

5. Determining the price of a property by cost - market valuation - valuation of a detached house - Part 1.

6. Pricing a property at cost - market valuation - valuation of a detached house - Part 2

7. Determination of the price of real estate by the income method - market valuation - rental apartment - Part 1

8. Pricing property by the income method - market valuation - rental apartment - Part 2

9 Pricing a property by comparison - administrative valuation - valuation of an apartment - Part 1

10. Valuation of real estate by comparison - administrative valuation - valuation of an apartment - Part 2

11. Valuation of land - Part 1

12. Valuation of land - Part 2

13. Reserve, granting of credits

Study Objective:

Acquire basic knowledge in the field of real estate valuation, both in market and administrative valuation.

Study materials:

! ORT, P., ŠEFLOVÁ ORTOVÁ, O., Oceňování nemovitostí v praxi, Leges, s. r. o., podle stavu k 29. 11. 2017, ISBN: 978-80-7502-234-9

! SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R., Oceňování nemovitých věcí. 1. vyd. ,Praha, Fineco, 2015, ISBN: 978-80-86590-14-1

! ÚZ č. 1247 - Oceňování majetku 2018, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN: 978-80-7488-280-7

? SHAPIRO, E., MACKMIN, D., SAMS, G., Modern methods of valuation, Routledge, 11th edition, New York, 2013, ISBN-10: 0080971164, ISBN-13: 978-0080971162

? BRADÁČ, A. a kol., Teorie oceňování nemovitostí. 8. vydání. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2009, ISBN: 978-80-7204-630-0

? ORT, P., Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy. Leges Praha, 2013, ISBN: 978-80-87576-77-9

: ÚZ č. 1207 - Stavební zák., vyvlastnění, urychlení výstavby infrastr., SAGIT, ISBN: 978-80-7488-239-5

Note:
Further information:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=348
Time-table for winter semester 2022/2023:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2022/2023:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-05-27
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3117006.html