Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

GIS 2

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
155GIS2 Z,ZK 4 2P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Geomatics
Synopsis:

Complex work with vector data (convex hulls, centroids, topology), GIS application in hydrology (flow modelling, river networks, water catchments), geostatistics (autocorrelation, regression), point data interpolation (deterministic and geostatistic method), network analysis (least cost path problem), spatiotemporal analysis and modelling, GIS standards, GIS and internet (web services, applications).

1. GeoWeb, Web 3.0, normy, terminologie

2. Mapová algebra, globální, lokální zonální, fokální statistika, NULL data

3. Reklasifikace, měření vzdálenosti, obalová zóna v rastru, povrchy nákladů, nejlevnější cesta

4. Parametry povrchu terénu, křivost, časová řada v povrchu terénu

5. Interpolace a extrapolace 2D

6. Voronoiovy polygony, Delauneyovy trojúhelníky, 3D lokálních odhady v prostoru, IDW

7. Lokální výběr bodů, RBF, izoline. Geostatistika - semivariogram

8. Empirický a teoretický semivariogram, kriging, příklady, interpolace spliny

9. Analytická geometrie pro GIS

10. Statistický popis prostorových bodových dat

11. Průzkumová analýza bodových dat - EDA, Q-Q graf, outliers

12. Statistický popis prostorových liniových a plošných dat

13. Úvod do teorie grafů, aplikace grafů v síťové analýze, optimalizační úlohy

Requirements:

1551GIS1

Syllabus of lectures:

1. GeoWeb, Web 3.0, normy, terminologie

2. Mapová algebra, globální, lokální zonální, fokální statistika, NULL data

3. Reklasifikace, měření vzdálenosti, obalová zóna v rastru, povrchy nákladů, nejlevnější cesta

4. Parametry povrchu terénu, křivost, časová řada v povrchu terénu

5. Interpolace a extrapolace 2D

6. Voronoiovy polygony, Delauneyovy trojúhelníky, 3D lokálních odhady v prostoru, IDW

7. Lokální výběr bodů, RBF, izoline. Geostatistika - semivariogram

8. Empirický a teoretický semivariogram, kriging, příklady, interpolace spliny

9. Analytická geometrie pro GIS

10. Statistický popis prostorových bodových dat

11. Průzkumová analýza bodových dat - EDA, Q-Q graf, outliers

12. Statistický popis prostorových liniových a plošných dat

13. Úvod do teorie grafů, aplikace grafů v síťové analýze, optimalizační úlohy

Syllabus of tutorials:

1. Digital terrain model creation, Model Builder introduction

2. Topographic surface analysis. Raster data reclassification

3. Map algebra, raster data interpolation

4. Distance analyses

5. Hydrological analyses

6. Network analyses

7. GIS.lab summary and repetition

8. Introduction to scripting in Python (arcpy)

9. Scripting introduction in Python (pyGRASS), Geoprocessing, WPS

10. Advanced functions of Model Builder, data and process publicising

11. Test credit test, summary and repetition

12. Test credit test

13 Closing of the subject

Study Objective:

To understand advanced methods of geospatial analysis of spatial data of all geometry types both in vector and raster data including network analysis.

Study materials:

https://www.gislounge.com/free-gis-books/

Tsou M.-H., Peng Z.-R.: Internet GIS: Distributed geographic Information Services for the Internet and Wireless Network, Wiley, 2003.

Tucek J.: Geografické informační systémy: principy a praxe. Computer Press, 1998.

Smith M., Longley P., Goodchild K.: Geospatial Analysis, 2nd Ed., Troubador, 2007.

Note:
Further information:
http://gama.fsv.cvut.cz/gwiki/155GIS2_GIS_2
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-13
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3111006.html