Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Employee Organization and Management

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
16NOV Z,ZK 5 2P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Management Studies
Synopsis:

The aim of the subject is to connect the students´ knowledge of management and project management with new information on employee organization and management. The outcome will be a graduate qualified for employee management in practice. Topics covered are personnel planning, selection methods, team construction and making good use of team member potential. Also time management and delegation, situational management, performance evaluation and training of leading an evaluation discussion. Last third of the subject covers succession planning, motivation, influencing company culture and crisis situation solving.

Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The objective of the course is to teach students how to work with their knowledge from the field of management and how to connect it with their knowledge from the field of project management and human resources management. Graduates should be able to find employment in the field of employee management in management practice.

Study materials:

?Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. vydání. Praha, Management Press 2010. ISBN 978-80-7261-168-3. (

?Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. 10. vydání. Praha, Grada Publishing 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.

?Bedrnová, E., Jarošová, E., Nový, I. Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0.

?Hroník, F. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha, Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1458-2.

?Kocianová, R. Personální řízení. Východiska a vývoj. 2. vydání. Praha, Grada Publishing 2012. ISBN 978-80-247-3269-5.

?Kolman, L. a kol. Výběr zaměstnanců. Metody a postupy. Praha, Linde 2010. ISBN 978-80-7201-810-9.

?Koubek, J. Personální práce v malých a středních firmách. 4. vydání. Praha, Grada Publishing 2011. ISBN 978-80-247-3823-9.

?Nakonečný, M. Motivace pracovního jednání. Praha, Management Press, 1992, ISBN 80-85603-01-2.

?Plamínek, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praha, Grada Publishing 2011. ISBN 978-80-247-3664-8.

?Průcha, J. Interkulturrní psychologie. Praha: Portál, 2007, ISBN 978-80-7367-280-5.

?Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., Voskovec, J.: Základy psychologie práce a organizace, Praha, Karolinum, 1996, ISBN 80-7184-091-2.

?Tureckiová, M. Klíč k účinnému vedení lidí. Praha, Grada Publishing 2007. ISBN 978-80-247-0882-9.

?Vybíral, Z. Psychologie komunikace, Praha: Portál, 2005, ISBN 80-7178-998-4.

(i jakákoli jiná vydání týchž knih resp. autorů)

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-30
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3104106.html