Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Fundamentals of Arms and Munitions

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
17KBP2ZNZ KZ 3 8P+6C Czech
Garant předmětu:
Matěj Tejmar
Lecturer:
Matěj Tejmar
Tutor:
Matěj Tejmar
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The goal is to provide students with basic information and knowledge about the construction and operating principles and how to use small arms, the knowledge and habits necessary for practical shooting. Emphasis will be placed on knowledge of laws, decrees and regulations dealing the possession and use of weapons, firing on the clarification of the rules and precautions when shooting. The next part will be practiced using service weapons issues in the conflicts and operations, and practical training in shooting of short and long of small arms.

Requirements:

Active participation in practice will exercise. Required at least 90% attendance.

Syllabus of lectures:

Citations possession and use of weapons and ammunition, police weapons, weapons storage.

Construction and principle of operation and maintenance of small arms.

Construction, working principle and operation of basic types of munitions, munitions handling.

The rules and methods of shooting, the security measures while shooting from small arms.

The use of weapons in operations, international war and humanitarian law (the summary of the substance, check test).

Syllabus of tutorials:

Practical shooting from long and short arms, preparing to fire weapons, keeping weapons after the shooting.

Study Objective:

The goal is to provide students with basic information and knowledge about the construction and operating principles and how to use small arms, the knowledge and habits necessary for practical shooting.

The lectures will focus mainly on knowledge of laws, decrees and regulations dealing possession and use of weapons, firing on the clarification of the rules and precautions when shooting.

The next part will be practiced using service weapons issues in the conflicts and operations, and practical training in shooting of short and long of small arms.

Study materials:

ČERNÝ, P.; GOETZ, M. Manuál obranné střelby. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. ISBN 978-802-4707-396.

ČERNÝ, P.; DUŠEK, O.; VINDUŠKA, V. Manuál obranné střelby. 1. vyd. Praha: Grada, 305 s. ISBN 978-80-247-4427-8.

KOVÁRNÍK, L; ROUČ, M.: Zbraně a střelivo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 247 s. ISBN 978-80-7380-030-7.

PLANKA, B. Kriminalistická balistika. Praha: Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-70-7380-036-9.

ZÁRUBA, J. Zbrojní průkaz - právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti. 2. Aktualizované vydání. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-73-8.

Přežij: příručka pro přežití v krizových situacích. 2. vyd. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2008. ISBN 978-80-7278-451-6.

Příručka vojáka (3. vydání), Institut doktrín VeV - VA, Vyškov, 2009

MATES, P.; HORZINKOVÁ, E.; HROMÁDKA, M.; RAJMAN, J. Nové policejní právo. Praha: Linde, 2009, ISBN 978-80-72047-48-1.

ŠKODA, J.; VAVERA, F.; ŠMERDA, R. Zákon o policii s komentářem. 2. vyd. Praha: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-447-3.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 119/2008 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-15
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3084706.html