Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Professional Tactical Training

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
17KBP2PTP KZ 4 8P Czech
Garant předmětu:
Josef Sedlák
Lecturer:
Josef Sedlák
Tutor:
Josef Sedlák
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The goal is to provide students with basic information and knowledge about the training of armed and Rescue Service, important duties and skills required to perform management functions in people management and performance of professional duties. Emphasis will be placed on an understanding of organizational structure, purpose and function of these forces, their operation and usage policies. The next section will question the tactics practiced fire, military and police intervention, the principle of survival and the specifics of the deployment of foreign forces.

Requirements:

The classified credit consists from a test with a grade of at least E. The test consists of a written part lasting 40 minutes and contains 20 questions from lectures, study literature and assigned individual study. The evaluation of the test is according to the number of correct questions, is:

A (1) = 100 - 90 % = minimal 18 points

B (1-) = 89 - 80 % = minimal 16 points

C (2) = 79 - 70 % = minimal 14 points

D (2-) = 69 - 60 % = minimal 12 points

E (3) = 59 - 50 % = minimal 10 points

F (failed) = under 49 % = under 10 points

In case of unclear evaluation of the test or in case that the student wants to get a better evaluation, it is possible to pass an oral exam. Passing the oral part does not guarantee a better result than in the test.

Syllabus of lectures:

Introduction to the study of the subject, definitions, basic legislation

Fire services

Fire Rescue Service of the Czech Republic

Police of Czech Republic and municipal police

Armed forces of Czech Republic

Other emergency and rescue services

Integrated Rescue System

International Human Rights Law

Emergency survival

Basics of topography

Syllabus of tutorials:

N/A

Study Objective:

The goal is to provide students with basic information and knowledge about the training of armed and Rescue Service, important duties and skills required to perform management functions in people management and performance of professional duties.

Study materials:

[1] Ústava České republiky

[2] Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

[3] Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[4] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

[5] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

[6] Zákon č. 320/2015 Sb. o HZS České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[7] HANUŠKA, Zdeněk. Organizace jednotek požární ochrany. 2., aktualiz. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-035-7.

[8] KVARČÁK, Miloš. Požární taktika v příkladech. 2. aktualizované vydání. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-193-4.

[9] Bojový řád jednotek požární ochrany dle Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR, ročník 2017, částka 41.

[10] Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

[11] Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

[12]HRUDKA, Josef a David ZÁMEK. Organizace a činnost policejních služeb: stav k 1.1.2012. Praha: Police history, 2012. ISBN 978-80-86477-56-5.

[13] Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů.

[14] Zákon č. 374/2011 Sb. o Zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.

[15] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů.

[16] Vyhláška č. 328/2001 Sb. , o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších předpisů.

[17] ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-007-4.

[18] Typové činnosti složek IZS při společném zásahu vydané dle § 18 vyhlášky č. 328/2001 Sb. , o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších předpisů.

[19] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

[20] Vyhláška č. 65/1954 Sb., o Ženevských úmluvách

[21] Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0.

[22]Přežij: příručka pro přežití v krizových situacích. 2. vyd. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2008. ISBN 978-80-7278-451-6.

[23]KOVÁRNÍK, Libor. Základy topografie pro policisty. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005. ISBN 80-7251-209-9.

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-19
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3084406.html