Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Internal Security and Public Order

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
17KBP2VBP Z,ZK 4 8P+4S Czech
Garant předmětu:
Barbora Vegrichtová
Lecturer:
Barbora Vegrichtová
Tutor:
Barbora Vegrichtová
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The mission of the course is to provide comprehensive information about the nature and orientation of the system and principles of internal security. Major emphasis is placed on the tasks of each body to protect social interests. The knowledge of features and content security police authorities acquire, both state and non-governmental, their mutual relations and external relations. On the regulatory importance of legal standards and analysis of investigation types of security activities, the characteristics of essential elements and methods of documenting the security situation, and the information systems important for the internal security of the Czech Republic.

Requirements:

Regular attendance at lectures. Examination of knowledge at the end of the semester.

Syllabus of lectures:

Principles of internal security in the CR

Security forces involved in internal security of the CR

Police, their composition and tasks

Tasks other security forces of the CR (Customs Administration, Justice, prisons, military police)

Security and Intelligence Service of the CR (NBU, BIS, narrower, Military Intelligence)

Municipal Police and its challenges

Public guard (Forest Guard, the Guard Conservation, Fisheries Guard, Hunter Guard, Water Guard, CEI)

Syllabus of tutorials:

Principles of internal security in the CR

Security forces involved in internal security of the CR

Police, their composition and tasks

Tasks other security forces of the CR (Customs Administration, Justice, prisons, military police)

Security and Intelligence Service of the CR (NBU, BIS, narrower, Military Intelligence)

Municipal Police and its challenges

Public guard (Forest Guard, the Guard Conservation, Fisheries Guard, Hunter Guard, Water Guard, CEI)

Study Objective:

The examination will be strictly based on a thorough knowledge of current issues and practices, and prospects for further development towards the knowledge of basic circuit laws to the system and to determine the principles of internal security.

Study materials:

Kovárník, L.: Mimoresortní bezpečnostní služby, Policejní akademie ČR, Praha 2008, ISBN 978-80-7251-277-5;

Dvořáček, Z.: Právní základy veřejného pořádku. Vybrané kapitoly. Armex Publishing., Praha 2004,

ISBN 80-7251-074-6;

Bezpečnostní strategie České republiky - 2001, schválená vládou 22. 1. 2002

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění zákona č. 300/2000 Sb.;

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR;

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti;

Vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., která provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti;

Zákon 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství;

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

Zákon č. 238/1999 Sb., novela některých zákonů týkajících se veřejného činitele;

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon;

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky;

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení;

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky;

Zákon č. 555/1992 Sb., o vězeňské a justiční stráži ČR ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému;

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-19
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3084206.html