Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Healthcare Crisis Management

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBPKRZ ZK 4 2P Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The course acquaints students with the structure of emergency management authority in the Republic and the actual distribution area of crisis management bodies in public administration. Specifically, the course focuses on the scope of public administration related to healthcare.

Requirements:

Essay on an assigned topic. Students may be admitted to the exam if they meet the conditions for granting credit. The test will take the form of a written test.

Syllabus of lectures:

Medical emergency system, administrative office and medical equipment.

Providing the functionality of the IRS in the scope of emergency management authorities.

Risk analysis needs for emergency and contingency planning in healthcare.

Planning and control as an essential tool for ensuring emergency preparedness with regard to healthcare.

Traumatology planning with regard to the organization's medical facilities.

Organization of training in medical facilities.

Summary of current knowledge on the subject.

Syllabus of tutorials:

Organization of emergency medical services.

Functionality of emergency medical services in the Integrated Rescue System.

Threats/Risks.

Emergency and contingency plans.

Trauma Plan.

Exercise urgent situations of mass income.

Content covered by emergency management authorities with respect to healthcare.

Study Objective:

Awareness of the use of transformational rules and the principles of construction, along with the operation of the national security system to manage the rules for institutionalized elements of emergency preparedness of the health sector and their contribution to planning and the administrative unit. The emphasis is on basic knowledge of the individual elements of critical infrastructure health.

Study materials:

Required Reading:

Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky v platném znění

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) v platném znění

Zákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném znění

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č.240/2000 Sb., v platném znění Bezpečnostní strategie České republiky, schválená vládou dne 10. prosince 2003 usnesením č. 1254

Hlaváčková, D., Štorek, J., Fišer,V.,Vraspírová, H., Neklapilová,V.: Krizová připravenost resortu zdravotnictví, NCO NZO, Brno, 2007

Recommended Reading:

Horák, R., Krč, M., Ondruš, R., Danielová, L.: Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. Linde, Praha, 2004

Paláček, M., Vronská, S.: Krizový zákon s komentářem; Integrovaný záchranný systém, zákon s komentářem. Poradce ročník 2003, č. 13, Poradce s.r.o.

Směrnice Ministerstva vnitra č. 4/2004, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti, zveřejněná v částce 4/2004 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-15
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3075806.html