Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Methodology of Scientific Research

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBPMVP Z 2 1P+1S Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The course is an introduction to the basics of science - from the organization side of scientific activities in the Czech Republic and abroad, through organizational grant agencies. In addition methods of acquiring information through literature, Internet and other resources is examined - how to handle literature searches, how to proceed processing tasks, how to critically evaluate the results, as processes, as presentations (oral communication in lectures, seminars, poster communication, written presentations). Students learn in detail how to present the results of their scientific theories.

Requirements:

Researching a given topic using sources of information from the Internet, followed presentations in both written and oral form.

Syllabus of lectures:

Science and its structure, the nature of scientific work and its objectives

Basic concepts (hypothesis, laws, theories, models)

Create a portfolio of information, finding information through informational technology

Principles of experimentation in medicine, the measurement process and its evaluation

Applying sociological and psychological research

Building a project, the structure of research

Defense research reports

Drafting scientific work, structure of scientific communication, processing inventory

Creation of a research project portfolio

Searching on the Internet, library catalogs, and bibliographic systems.

Syllabus of tutorials:

Science and its structure, the nature of scientific work and its objectives

Basic concepts (hypothesis, laws, theories, models)

Create a portfolio of information, finding information through informational technology

Principles of experimentation in medicine, the measurement process and its evaluation

Applying sociological and psychological research

Building a project, the structure of research

Defense research reports

Drafting scientific work, structure of scientific communication, processing inventory

Creation of a research project portfolio

Searching on the Internet, library catalogs, and bibliographic systems.

Study Objective:

The course is an introduction to the basics of science - from the organization of scientific activities in the Czech Republic and abroad, grant agencies across the organization, methods of obtaining information through literature, Internet and other information resources.

Study materials:

Šanderová, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2005

Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: ACADEMIA, 1999

Šifner, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004

Liška, V.: Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional Publishing, 2004.

Greenhalgh, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Publishing, 2003

Meško, D., Katuščák, D., - Findra, J. a kol.: Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, 2005

Višňovský, P. a kol.: Základy vědecké práce ve farmacii a v medicíně. Praha, Karolinum 2001

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-21
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3075106.html