Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Nuclear Medicine III

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBRNM3 Z,ZK 3 2P+1C Czech
Garant předmětu:
Petr Vlček
Lecturer:
Lucie Lančová, Kateřina Michalová, Jitka Svobodová, Jitka Svobodová, Kateřina Táborská, Petr Vlček
Tutor:
Lucie Lančová, Kateřina Michalová, Jitka Svobodová, Jitka Svobodová, Kateřina Táborská
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The subject is presented next to Nuclear medicine II. It is aimed at deepening knowledge and skill in diagnostic and therapeutic procedures in nuclear medicine.

Requirements:

100% participation in practical exercises,

demonstration of the knowledge mastered by a written test,

passing the examination by the method set.

Syllabus of lectures:

Lectures:

Outline of diagnostic methods in haematology.

Scintigraphy of the liver, spleen, bone marrow, lymph system (RES).

Scintigraphic and functional examination of the hepatobiliary system.

Examination of the portal circulation.

Scintigraphy in the examination of the central nervous system.

Examination and imaging methods for the circulation system.

Scintigraphy of the myocardium.

Scintigraphy of the skeleton.

Examination of the GIT.

Scintigraphy of the respiratory system.

Immunoscintigraphy.

Specific features of the childhood.

Radionuclide therapy.

Summarization, test.

Syllabus of tutorials:

Practical exercises:

Practical strengthening of the mastered theoretical knowledge.

Study Objective:

Targets:

to master basic knowledge within the subject to the extent necessary for the performance of the profession in the branch Radiology Assistant.

Study materials:

Bakos, K. a kol.: Nukleání medicína. Učební text I. LF UK, Praha, 1996.

Míková, V.: Nukleární medicína. Průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Edice CARE. Praha, Galén, 2008. ISBN 978-80-7262.

Mysliveček, J., Hušák, V., Koranda,V.: Nukleární medicína I. UP, Olomouc, 1995.

Dienstbier, Z. a kol.: Diagnostika metodami nukleární medicíny. Avicenum, Praha, 1989.

Urbánek, J., Míková, V.: Nukleární medicína. Gentiana Jilemnice, 2000. ISBN 80-902133-9-1.

Note:
Time-table for winter semester 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomFNM
Vlček P.
Svobodová J.

13:00–14:50
(lecture parallel1)
LF UK
FN Motol
roomFNM

Svobodová J.

15:00–15:50
(lecture parallel1
parallel nr.1)

LF UK
FN Motol
Tue
Wed
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2022/2023:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-05-29
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2848406.html