Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Methodology of Scientific Research

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBRMVP Z 2 1P+1S Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

Students are taught how to read and write a scholarly text in the social sciences, how to write and lecture about science, how to write professional work and a thesis.

Requirements:

100% participation in tutorials, lectures,

demonstration of the knowledge mastered by a written test.

Syllabus of lectures:

Lectures:

1st week Science and its structure, nature of scientific work and its targets.

2nd week Basic concepts (hypothesis, regularity, theory, model).

3rd - 4th weeks Compilation of an information portfolio, searching for information based on information technologies.

5th week Principles of experiments in medicine, processes of measurements and their evaluation.

6th week Implementation of methods of sociological and psychological research.

6th - 7th weeks Arrangement of a project, structure of research work.

8th week Defending a research report.

9th-10th weeks Proposal of a scientific work project, structure of scientific communication, compilation of outline.

11th week Formation of a scientific project portfolio.

12th-13th weeks Searching for information at internet, in catalogues of libraries, in bibliographic systems.

14th week Philosophical aspects of scientific work, philosophical systems, contemporary views.

Syllabus of tutorials:

Tutorials:

1st week Science and its structure, nature of scientific work and its targets.

2nd week Basic concepts (hypothesis, regularity, theory, model).

3rd - 4th weeks Compilation of an information portfolio, searching for information based on information technologies.

5th week Principles of experiments in medicine, processes of measurements and their evaluation.

6th week Implementation of methods of sociological and psychological research.

6th - 7th weeks Arrangement of a project, structure of research work.

8th week Defending a research report.

9th-10th weeks Proposal of a scientific work project, structure of scientific communication, compilation of outline.

11th week Formation of a scientific project portfolio.

12th-13th weeks Searching for information at internet, in catalogues of libraries, in bibliographic systems.

14th week Philosophical aspects of scientific work, philosophical systems, contemporary views.

Study Objective:

Targets:

to master basic knowledge within the subject to the extent necessary for the performance of the profession in the branch Radiology Assistant.

Study materials:

Šanderová, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2005

Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: ACADEMIA, 1999

Šifner, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004

Liška, V.: Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional Publishing, 2004

Greenhalgh, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Publishing, 2003

Meško, D., Katuščák, D., - Findra, J. a kol.: Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, 2005

Višňovský, P. a kol.: Základy vědecké práce ve farmacii a v medicíně. Praha, Karolinum 2001

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-11
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2848306.html