Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Radiodiagnostics II

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBRRAD2 Z 1 1P Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The target of the subject is to acquaint students with principles of examination with X-rays, ultrasound and magnetic resonance. The students will master the history of the branch, its position in contemporary medicine, risk nature, protection from radiation, preparation of patients for X-ray examinations and course of basic X-ray examinations.

Requirements:

100% participation in lectures,

demonstration of the knowledge mastered by a written test.

Syllabus of lectures:

Lectures:

History of the branch.

Contemporary development.

Position of radiodiagnostics in modern medicine.

Classical radiology.

Computerized tomography.

Examination by magnetic resonance.

Interventional radiology.

Angiography.

Sonographic examinations.

National radiological standards.

Syllabus of tutorials:

N/A

Study Objective:

Targets:

to master basic knowledge within the subject to the extent necessary for the performance of the profession in the branch Radiology Assistant.

Study materials:

[1] FERDA, Jiří, MÍRKA, Hynek a BAXA, Jan. Multidetektorová výpočetní tomografie: technika vyšetření. 1. vyd. Praha: Galén, c2009. 213 s. ISBN 978-80-7262-608-3.

[2] CHUDÁČEK, Zdeněk. Radiodiagnostika. Část 1. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 293 s. ISBN 80-7013-114-4.

[3] NEKULA, Josef et al. Radiologie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 205 s. ISBN 80-244-1011-7.

[4] NEKULA, Josef, CHMELOVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. Zdravotně sociální fakulta, 2005. 97 s. ISBN 80-7368-057-2.

[5] ŠMORANC, Pavel. Rentgenová technika v lékařství. 1. vyd. Pardubice: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, 2004. 264 s. ISBN 80-85438-19-4.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2847406.html