Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Block Practical Training During the Semester (11th to 14th week)

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBRPSB Z 3 160XH Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The practice will be implemented at special departments of the Central Military Hospital and Institute of Radiation Oncology, Faculty Hospital Bulovka under supervision of selected radiological assistants - physicists of the institutions.

The students will train the mastered theoretical knowledge in practice in the fields of conventional radiology, radiotherapy and nuclear medicine. They should be able to perform basic diagnostic and therapeutic procedures. The practice includes organization of work at particular departments.

Requirements:

100% participation in the practical education,

mastering the appropriate theoretical preparation,

demonstration of mastering the knowledge and skill by the method set.

Syllabus of lectures:

N/A

Syllabus of tutorials:

Structure of the practice:

Radiodiagnostics - conventional radiology.

Radiodiagnostics - conventional radiology.

Radiotherapy.

Nuclear medicine.

Study Objective:

Targets:

to master basic knowledge within the subject to the extent necessary for the performance of the profession in the branch Radiology Assistant.

Study materials:

Bakos, K. a kol.: Nukleání medicína. Učební text I. LF UK, Praha, 1996.

Míková, V.: Nukleární medicína. Průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Edice CARE. Praha, Galén, 2008. ISBN 978-80-7262.

Mysliveček, J., Hušák, V., Koranda,V.: Nukleární medicína I. UP, Olomouc, 1995.

Dienstbier, Z. a kol.: Diagnostika metodami nukleární medicíny. Avicenum, Praha, 1989.

Urbánek, J., Míková, V.: Nukleární medicína. Gentiana Jilemnice, 2000. ISBN 80-902133-9-1.

Radiační onkologie, Šlampa P, Petera J., Galén, 2008

Klinická radiobiologie, Feltl D., Cvek J., nakl. Tobiáš, 2008

Nekula, J., Chmelová, J. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie, Ostravská univerzita, ZSF, 2005

Chudáček, Z. Radiodiagnostika. Grada, 2000. ISBN 80-7169-689-7.

Sehr, Bruna Výpočetní tomografie. Wegener : Computer tomography of the abdomen

Válek, V. Moderní diagnostické metody - Magnetická rezonance. IPVZ - Brno, 1996. ISBN 80-

7013-225-6.

Krajina, A., Peregrin, J. Intervenční radiologie : miniinvazivní terapie, Hradec Králové : Olga Čermáková, 2005

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-21
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2847206.html