Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Nuclear Medicine II

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBRNM2 Z 2 1P+1C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The subject is presented next to Nuclear medicine I but it primarily brings information about the clinical part of the branch nuclear medicine. In the subject, the students are acquainted with problems of radionuclide diagnostic and therapeutic methods. Specific problems of radiation protection at nuclear medicine institutions are furthermore presented.

Requirements:

100% participation in practical exercises, lectures,

demonstration of the knowledge mastered by a written test.

Syllabus of lectures:

Lectures:

History and principles of radionuclide examinations.

Types of scintigraphic examinations, static, dynamic and whole-body examination, gamma camera.

Dynamic scintigraphy: ROI, functional curves, parametric images.

Quantitative evaluation of scintigraphic examinations.

Principles of SPECT, PET.

Principles of PET/CT.

Examination methods in nephrology and urology.

Scintigraphic and functional imaging of the thyroid.

Imaging of adenomas of parathyroids, medulla and cortex of adrenal glands.

Radiation protection in nuclear medicine.

Syllabus of tutorials:

Practical exercises:

Principles of handling with diagnostic instruments in nuclear medicine. Possibilities of data processing from scintigraphic examination.

Study Objective:

Targets:

to master basic knowledge within the subject to the extent necessary for the performance of the profession in the branch Radiology Assistant.

Study materials:

[1] Mysliveček, J., Hušák, V., Koranda, V.: Nukleární medicína I. UP, Olomouc, 1995.

[2] Urbánek, J., Míková, V.: Nukleární medicína. Gentiana Jilemnice, 2000. ISBN 80-902133-9-1.

[3] Míková, V.: Nukleární medicína. Průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Edice CARE. Praha, Galén, 2008. ISBN 978-80-7262.

[4] Kupka K., Kubinyi J., Šámal M. a kol.: Nukleární medicína. Učební text P3K, Příbram, 2007 ISBN 978-80-903584-9-2

[5] Vlček, P. a kol.: Praktická cvičení z nukleární medicíny. Učební texty UK v Praze, Karolinum 2010. ISBN 978-80-246-1819-7

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-21
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2847106.html