Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Individual Summer Practice

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBRIPR Z 3 160XH Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

Practice will take place in selected departments always under the supervision of a designated radiological physics lecturer and responsible of the technical department.

In the course of individual holiday experience, students in a practical form of practice theoretical knowledge in fields of conventional radiology, radiotherapy and nuclear medicine. They should be able to correctly perform basic diagnostic and therapeutic procedures, to communicate with the patient and understand the organization of traffic at individual workplaces.

Requirements:

100% participation in the practical education,

mastering the appropriate theoretical preparation,

demonstration of mastering the knowledge and skill by the method set.

Syllabus of lectures:

N/A

Syllabus of tutorials:

sharing practice:

1st week - radiology

2nd week - radiology

3rd week - radiotherapy

4th week - nuclear medicine

Study Objective:

Targets:

to master basic knowledge within the subject to the extent necessary for the performance of the profession in the branch Radiology Assistant.

Study materials:

Bakos, K. a kol.: Nukleání medicína. Učební text I. LF UK, Praha, 1996.

Míková, V.: Nukleární medicína. Průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Edice CARE. Praha, Galén, 2008. ISBN ISBN 978-80-7262.

Mysliveček, J., Hušák, V., Koranda,V.: Nukleární medicína I. UP, Olomouc, 1995.

Dienstbier, Z. a kol.: Diagnostika metodami nukleární medicíny. Avicenum, Praha, 1989.

Urbánek, J., Míková, V.: Nukleární medicína. Gentiana Jilemnice, 2000. ISBN 80-902133-9-1.

Šlampa P, Petera J.: Radiační onkologie, Galén, 2008.

Klinická radiobiologie, Feltl D., Cvek J., nakl. Tobiáš, 2008.

Nekula, J., Chmelová, J. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie, Ostravská univerzita, ZSF, 2005.

Chudáček, Z.: Radiodiagnostika. Grada, 2000. ISBN 80-7169-689-7.

Sehr, Bruna: Výpočetní tomografie. Wegener : Computer tomography of the abdomen

Válek, V.: Moderní diagnostické metody - Magnetická rezonance. IPVZ - Brno, 1996. ISBN 80-

7013-225-6.

Krajina, A., Peregrin, J. Intervenční radiologie : miniinvazivní terapie, Hradec Králové : Olga Čermáková, 2005

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-21
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2846706.html