Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Principles of Clinical Branches II

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
17KBIKO2 Z,ZK 2 12P Czech

The course 17KBIKO2 can be graded only after the course 17KBIKO1 has been successfully completed.

Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Lecturer:
Lucie Lidická, Leoš Navrátil
Tutor:
Lucie Lidická, Leoš Navrátil
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The student is acquainted with principles of problems of particular clinical disciplines, with most important features of diseases and possibilities of their treatment. Emphasize is put on diseases principally affecting the mortality in the Czech Republic and those, in which non-pharmacological prevention is possible and effective. The conclusion of the block is aimed at principles of the medical management.

Requirements:

credit:

achievement of at least 15 points in the written test

examination:

based on a test, achievement of at least 19 points of 30 attainable ones to the extent of the reference literature and themes presented at lectures.

Caution: intervals between repeated examinations must not be shorter than 7 days.

Syllabus of lectures:

1st week - Introduction to neonatology and paediatrics

2nd week - Care for children

3rd week - Introduction to gynaecology

4th week - Introduction to obstetrics

5th week - Principles of physiotherapy and rehabilitation

6th week - Introduction to psychiatry

7th week - Introduction to psychology

8th week - Principal knowledge of dermatovenerology

9th week - Principles of ophthalmology

10th week - Introduction to otorhinolaryngology

11th week - Organization of Czech health services,

principal tasks

12th week - Management in medical institutions

13th week - Economy in medical institutions

Syllabus of tutorials:

N/A

Study Objective:

To master basic knowledge of the philosophy of medicine in the fields of neonatology, paediatrics, gynaecology, obstetrics, physiotherapy, dermatovenerology, ophthalmology, otorhinolaryngology, psychiatry, psychology and organization of work in medical institutions.

Study materials:

Adámková V.: Úvod do problematiky epidemiologie a prevence kardiovaskulárních chorob - Jihočeská Univerzita České Budějovice, 2003, ss. 42, ISBN 80-7040-607-0

Navrátil L.: Vnitřní lékařství, Grada, Praha 2008, s. 424, ISSN 978-80-247-2319-8

Adámková V. Hubáček J.A, Kolský A., Velemínský M. ml.: Arteriální hypertenze mladých osob, těhotných a dětí. VEGA Praha, 2005, 1.vydání, s. 68 ISBN 80-903186-9-X

Šejvl,J. et al: Vybrané kapitoly z adiktologie: fatální předávkování uživatelů drog-. Učební texty UK Praha, nakl. Karolinum Praha, 2007

Kuchyňka. K. : Oční lékařství, Praha, Grada 2007, s.29-34, s.62-94, s.727-747, ISNN 978-80-247-1163-8

Ferko A., Vobořil Z., Šmejkal K., Bedrna J: Chirurgie v kostce - vybrané kapitoly. Praha, Grada 2008, odd. 1,2,10,18,21,29,31,35,38, ISSN 80-247-0230-4

Vorlíček, J. a kol.: Klinická onkologie pro sestry. Grada, Praha, 2006

Leifer, G.: Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Grada, Praha, 2004

Sedláčková, P. a kol.: Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Grada, Praha, 2008

Kalvach, Z. a kol.: Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Grada, Praha, 2008

Kostřica, R: Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. Triton, Praha 2001

Štork, J. a kol.: Dermatovenerologie. Galén-Karolinum, Praha 2008

Adámková V., Velemínský M.ml. Nejčastější choroby přenosné ze zvěře na člověka , VEGA Praha, 2004, 1. vydání, s. 40, ISBN 80-903186-4-9

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-22
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2802306.html