Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fundamentals of Preclinical Medicine II

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
17KBIPM2 Z,ZK 3 12P Czech
Grading of the course requires grading of the following courses:
Fundamentals of Preclinical Medicine I (17KBIPM1)
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Lecturer:
Lucie Lidická, Leoš Navrátil
Tutor:
Lucie Lidická
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

Student will get familiar with basic terms from pharmacology, hygiene, epidemiology, immunology and ethics.

Requirements:

credit:

100% participation in practical exercises,

demonstration of the knowledge mastered by a written test.

examination:

Demonstration of the knowledge mastered by a written test, 80 % success rate.

Oral examination on the basis of the decision field supervisor.

Caution: intervals between repeated examinations must not be shorter than seven days.

Syllabus of lectures:

1st week: common pharmacologysiology

2nd week: pharmacokinetics

3rd week: expert systems

4th week. basics of hygiene

5th week: hospital hygiene

6th week: disinfection and sterilization

7th week: contagious infection diseases

8th week: process of infection spreading and basics of

prevention

9th week: environmental factors

10th week: life style

11th week: patients rights

12th week: ethics of research

13th week: euthanasia

14th Week: Consultation Week

Syllabus of tutorials:

N/A

Study Objective:

Obtain basic knowledge from pharmacology, hygiene, epidemiology, immunology and medical ethics.

Master basic terms of hygiene, epidemiology and pharmacology.

Study materials:

[1] Podstatová, H.: Základy epidemiologie a hygieny, Galén, Karolínum, Praha 2009

[2] Doporučená literatura:

[3] Göpfertová D., Janovská D., Dohnal K., Melicherčíková V.: Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena. Praha, Triton, 2002

[4] Göpfertová D., Pazdiora P., Dáňová J.: Epidemiologie - obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. Karolinum, Praha 2006

[5] Heymann D. L.: Control of communicable diseases manual.19th edition, American Public Health Association, 2008

[6] Provazník K., Komárek L.: Manuál prevence v lékařské praxi. Fortuna, Praha 2004

Note:
Time-table for winter semester 2022/2023:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2022/2023:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-06-05
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2799906.html