Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023

Drive Communication Systems

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
AE0M14KSP Z,ZK 5 2+2c Czech
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Electric Drives and Traction
Synopsis:

Electric drive distributed control system - system view, serial communication primer, computer network topology, point-to-point, bus, loop, bus access methods, master-slave, peer-to-peer, CSMA/CD, CSMA/CR, addressed transmission, broadcasting, baude-rate, synchronous and asynchronous transmission, channel bandwidth, transmission synchronization, bit and character stuffing/destuffing, modulation, bit encoding, frame, transfer protocol, protocol overhead, error detection, acknowledged and unacknowledged communication, transmission media and environment , OSI model and other layered models, overview of industrial communication technologies utilized in drives and their features, UART, USART, ProfiBus, HDLC, SDLC, Bitbus, LIN bus, CAN bus, CANOpen, LonWorks, EIB/KNX, Ethernet, TCN-MVB/WTB, Microwire, SPI, I2C, USB. Communication services programming and their implementation inside overall control computer software architecture. Communication development tools, communication services debugging, monitoring and logging. Noise resistance, cabling, connectors

Requirements:

Active participation on labs, presentation of own lab works

Syllabus of lectures:

1. Distribuovaný řídicí systém elektrického pohonu - systémový pohled

2. Sériová komunikace, topologie počítačových sítí, přístup na sběrnici

3. Adresované a veřejné vysílání, přenosová rychlost, přenosové pásmo

4. Synchronní a asynchronní přenos, synchronizace přenosu, kódování bitu

5. Přenosový protokol, zabezpečení přenosu, přenosová media a přenosové prostředí

6. Model OSI a jiné modely komunikační architektury

7. Přehled průmyslových komunikačních technologií v pohonech a jejich vlastnosti

8. UART, USART, ProfiBus

9. HDLC, SDLC, Ethernet

10. CAN, LIN, CANopen, LonWorks

11. TCN - MVB/WTB

12. Microwire, SPI, I2C, USB

13. Přenosové služby, vývojové prostředky pro komunikace

14. Odolnost proti rušení, kabeláž, konektory

Syllabus of tutorials:

1. Introduction. Lab work security briefing. MPLAB IDE

2. MPLAB IDE, pic18F simulator and C18, UART

3. UART, TXD interrupt driven transmission

4. UART, RXD interrupt driven reception

5. UART, protocol, message transmission

6. UART, message communication, on the fly decoding

7. SPI, TXD transmission

8. SPI, transmission, reception, inter-processor communication

9. I2C, message transmission

10. I2C, message transmission and reception, inter-block communication

11. CAN, protocol, frame types, bus access, broadcasting

12. CAN, inter-processor communication, CAN driver

13. LonWorks, protocol and inter-processor communication, demo

14. Credit

Study Objective:
Study materials:

[1]PIC18FXX2 Data Sheet DS39564C. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2006.

[2] http://www.can-cia.de/

[3] http://www.echelon.com

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2022-12-03
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet27904.html