Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Project

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
124PRO KZ 5 4C Czech
Vztahy:
The requirement for course 124PRO can be fulfilled by substitution with the course 134SEP.
Garant předmětu:
Petr Hejtmánek
Lecturer:
Petr Hejtmánek
Tutor:
Petr Hejtmánek, Ilona Koubková, Zdeněk Sokol, Radek Štefan
Supervisor:
Department of Architectural Engineering
Synopsis:

The task of the project is a comprehensive design of the building (factory or storage hall) and its fire relations. The 3- or 4 member will solve the building in two different construction variants. The output of the project will be the following 4 sub-separately classified parts, namely (A) architectural design, (B) fire safety design including an example of a performance-based design, (C) structural design and (D) technical equipment of the building.

Requirements:

- max. 3 missed classes

Syllabus of lectures:

-

Syllabus of tutorials:

1. Introduction to the subject, assignment of the solved structure, requirements

2. Structural system of the building - consultation

3. Structural system of the building - consultation

4. Structural system of the building - consultation

5. Presentation of the concept of the construction and fire safety design

6. Consultation

7. Consultation

8. Consultation

9. Consultation

10. Presentation of PBD

11. Consultation

12. Final control

13. Completion and handover of the project

Study Objective:

Application of knowledge from the bachelor's study to the assigned project of a factory or storage building

Work in teams

Study materials:

[1] POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7

[2] WALD, František. Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 978-80-01-03157-5.

[3] BUCHANAN, Andrew Hamilton. Structural design for fire safety. Chichester; New York: Wiley, 2001. ISBN 978-0-471-88993-9.

[4] WALD, František, Marek POKORNÝ a kol. Modelování dynamiky požáru v budovách [online]. Praha: ČVUT v Praze, 2017. ISBN 978-80-01-05633-2.

[5] Projektové normy řady ČSN 73 08xx - Požární bezpečnost staveb

Note:
Further information:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124PRO
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomTH:A-438

08:00–11:50
(parallel nr.101)
Thákurova 7 (budova FSv)
A438
Tue
Wed
Thu
Fri
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-17
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2776806.html