Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Project of Information System

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
128XPIS Z 1 1P+1C Czech
Garant předmětu:
Jiří Kaiser
Lecturer:
Jiří Kaiser
Tutor:
Jiří Kaiser
Supervisor:
Department of Applied Informatics
Synopsis:

Fundamental terms, information systems architecture, information system lifecycle, approaches to information system development, management information systems, business process modeling using BPMN and UML, information system modeling using UML, data modeling using ER diagrams

Requirements:

No prerequisities

Syllabus of lectures:

1.Explanation of keywords (data, information, knowledge, information system)

2. Architectures of information systems

3. Information systems lifecycle, approaches to information system development

4.Process modeling using Business Process Model and Notation (BPMN)

5.Software design using Unified Modeling Language (UML) - use case modeling

6.Software design using Unified Modeling Language (UML) - activity diagrams, state diagrams

7.Entity Relationship diagram, platform specific data model

Syllabus of tutorials:

Business processes analyse and specification of information system requirements using BPMN and UML

Study Objective:

Fundamental terms, information systems architecture, information system lifecycle, approaches to information system development, management information systems, business process modeling using BPMN and UML, information system modeling using UML, data modeling using ER diagrams

Goals of Study:

Goal of the subject is to gain basic knowledge in branch of information systems and ability to model and manage business processes and information systems of enterprises. This includes analysis of existing business processes and information systems, design of business processes and design of information system.

Study materials:

1. MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.

2. TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.

3. KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.

4. ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.

5. Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/

Note:
Further information:
https://kix.fsv.cvut.cz/wiki/doku.php/bcmgr:128xpis
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-17
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2775506.html