Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Water Transport and Transportation

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
612Y1VD KZ 2 2+0 Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department Děčín
Synopsis:

Technologické možnosti vnitrozemské plavby. Základní rozdělení vnitrozemských plavidel a jejich základní parametry. Základy konstrukce a stavby plavidel. Efektivnost vodní dopravy a finanční náročnost výstavby infrastruktury vodní dopravy. Poptávka po vodní dopravě v České republice. Způsoby financování investičních a provozních nákladů infrastruktury vodní dopravy (vodní cesty, přístavy loděnice apod.). Námořní doprava obecně a v podmínkách ČR.

Requirements:

not given

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Introduction to the design and construction of vessels, methods of financing, maritime transport.

Study materials:

Medřický Vladimír, Valenta Petr: Vodní cesty - Navrhování plavebních komor, ČVUT Fakulta stavební, 2009

Jurášek Pavel: Plavba, vodní doprava a její zařízení, ČVUT Fakulta dopravní, 2002, 2008

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-19
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2604806.html