Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Fundamentals of Didactics and Pedagogy

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17KBPZDP Z,ZK 4 10P Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:
Requirements:

Passing the final test.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The goal is mastering the basic teaching methodologies and pedagogy to the extent necessary for understanding the performance of basic management functions in crisis management. The course is aimed at addressing the theoretical foundations of the processes, linkages, and phenomena in systems and specific applications.

Study materials:

BENEŠ, M.: Andragogika. Eurolex Bohemia, Praha 2003, 216 s. ISBN 80-86432-23-8;

BLÍŽKOVSKÝ, B.: Systémová pedagogika:Celistvé a otevřené pojetí vzdělávání a výchovy. Amonium servis, Ostrava 1997. 315 s., ISBN 80-85498-23-5;

PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. 2. vyd. Portál, Praha 2002, 488 s. ISBN 80-7178-631-4;

SKALKOVÁ, J.: Pedagogika a výzvy nové doby. Paido, Brno 2004, 158 s. ISBN 80-7315-060-3;

SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. 2. rozš. aktualiz. vyd., Grada, Praha 2007, 328 s. ISBN 978-80-247-1821-7.

ŠVARCOVÁ, I.: Základy pedagogiky, 1. vydání [online]. VŠCHT v Praze, Praha 2005, ISBN 80-7080-573-0;

Dostál, J., Klement, M.: e-Learning v podnikovém vzdělávání. In E-learning, další vzdělávání a vzdělávání osob s postižením. SVŠES Praha, Praha 2008. s. 86 - 89. ISBN 978-80-86744-78-0;

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-11
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2521506.html