Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Security Policy of the State, the Defense of the State and its Security

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17KBPBOS Z,ZK 5 10P+4S Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The course acquaints students with the development, differentiation and formation of the outer frame

Security Policy of the Czech Republic.

Requirements:

Processing essay on an assigned topic. Oral exam.

Syllabus of lectures:

Introduction to state security policy, national defense, and its security.

Safety and security policy (clarification of terms, examples).

The international security environment policy (UN, EU and NATO).

Security Policy of the CR (documents, security, legislation).

Armed Forces and armed Brigade. Crisis management of CR and CR posse.

Syllabus of tutorials:

Seminary analysis of legislation, standards and other documents relating to the security policy of the state and defense and its security.

Study Objective:

To acquaint students with major issues of state security policy, the principles of national defense and security.

Study materials:

Janda, J. a kol.: Bezpečnostní politika České republiky. Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 1996

Janošec, J.: Instituce Evropské unie. UO, Brno, 2002

Janošec, J. a kol.: Bílá kniha o obraně ČR. UO, Brno, 2003

Janošec, J.: Základy o NATO. Strategická koncepce, vnitřní struktury, systém obranného plánování. UO, Brno, 2003

Janošec, J. a kol. Bezpečnost a obrana České republiky 2015-2025. MO ČR, AVIS, Praha, 2005

Janošec, J.: Bezpečnostní systém České republiky. UO, Brno, 2006

Janošec, J.: Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování. UO, Brno 2006 (CD - ROM).

Pernica, B.: Ozbrojené síly, branná povinnost a profesionalizace. UO, Brno, 2005

Recommended reading:

Obrana a strategie. Vydává UO, Brno, dostupný na www.army.cz

Vojenské rozhledy. Vydává MO ČR, AVIS, Praha, dostupný na www.army.cz

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2521006.html