Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Building Technology and Management 3

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range
524PAM3 KZ 2 0P+2C
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Construction Engineering II
Synopsis:

Investing proces and its stages, contracts of building, selective procedur, management of quality control system - planing, realizating, checking and evaluating. Sustainable development. Develpment and planing future technology of architecture and constuction.

Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Preparation of project, engeneering and building process. Preparation of contracts of building (design, building), preparation of selective procedur (design, building), management of quality control systém.

Study materials:

Doc. Gail, doc. Pánek-Realizace staveb a souborů ? Stavební technologie projektování; Zákon č. 50/1976 Sb.-Stavební zákon a sovisící a prováděcí předpisy; Zákoník č. 513/1991 Sb.-Obchodní zákoník; Zákoník č. 40/1964 Sb.-Občanský zákoník; Zákon č. 40/2004 Sb.-Zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů; Jiří Tilmann-

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-14
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet25042705.html